NHO

Innhold

Kompetanseverksted: 9. trinn på bedriftsbesøk

 • 8. nov 2019Kl. 09:00–12:00
 • Agder Energi Kjøita 18, Kristiansand
 • Påmeldingsfrist 6.11.2019

I samarbeid med Agder Energi og Kristiansand kommune inviterer vi til inspirasjon- og erfaringsdeling for hvordan gjennomføre bedriftsbesøk for ungdomsskoleklasser på 9.trinn

Et bedriftsbesøk på 9. trinn inngår i faget utdanningsvalg (UTV). Faget utdanningsvalg er 110 timer fordelt på tre år på ungdomstrinnet, og skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring.

Det er flere gode grunner for å ta i mot skoleklasser på bedriftsbesøk
 • Bedriften får vist seg frem som en lokal arbeidsplass og viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift.
 • Skoleelevene og lærerne får se ulike jobbmuligheter og kan brukes som en rekrutteringsarena for bedriften. 
 • Fornøyde elever på bedriftsbesøk kan virke positivt for bedriftens omdømme.

Program

Vi åpner for morgenkaffe og registrering klokken 08:30. Faglig program starter klokken 09:00. 

 • Velkommen og runde rundt bordet
 • Agder Energi presenterer sitt bedriftsbesøk
  • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid
 • Beste praksis - erfaringsutveksling 

Vi avslutter samlingen med en valgfri felles lunsj. 

På kompetanseverkstedet hos Agder Energi stiller vi følgende spørsmål:
 • Hva kjennetegner et godt bedriftsbesøk?
 • Hvilke forberedelser gjør bedriften?
 • Hva sitter bedriften igjen med etter et skolebesøk?  

Målgruppen for arrangementer er medlemsbedrifter i NHO og andre lokale virksomheter som tar imot 9. trinn til bedriftsbesøk. Vi har også et begrenset antall plasser til rådgivere og lærere i ungdomsskolen.

Kompetanseverksted er en møteserie som er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner knyttet opp mot rekruttering og kompetanse.