NHO

Innhold

Kompetanseverksted: 9. trinn på bedriftsbesøk

 • 8. nov 2019Kl. 09:00–12:00
 • Agder Energi Kjøita 18, Kristiansand
 • Påmeldingsfrist 6.11.2019

I samarbeid med Agder Energi og Kristiansand kommune inviterer vi til inspirasjon- og erfaringsdeling for hvordan gjennomføre bedriftsbesøk for ungdomsskoleklasser på 9.trinn

Et bedriftsbesøk på 9. trinn inngår i faget utdanningsvalg (UTV). Faget utdanningsvalg er 110 timer fordelt på tre år på ungdomstrinnet, og skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring.

Det er flere gode grunner for å ta i mot skoleklasser på bedriftsbesøk
 • Bedriften får vist seg frem som en lokal arbeidsplass og viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift.
 • Skoleelevene og lærerne får se ulike jobbmuligheter og kan brukes som en rekrutteringsarena for bedriften. 
 • Fornøyde elever på bedriftsbesøk kan virke positivt for bedriftens omdømme.

Program

Vi åpner for morgenkaffe og registrering klokken 08:30. Faglig program starter klokken 09:00. 

 • Velkommen og runde rundt bordet
 • Agder Energi presenterer sitt bedriftsbesøk
  • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid
 • Beste praksis - erfaringsutveksling 

Vi avslutter samlingen med en valgfri felles lunsj. 

På kompetanseverkstedet hos Agder Energi stiller vi følgende spørsmål:
 • Hva kjennetegner et godt bedriftsbesøk?
 • Hvilke forberedelser gjør bedriften?
 • Hva sitter bedriften igjen med etter et skolebesøk?  

Målgruppen for arrangementer er medlemsbedrifter i NHO og andre lokale virksomheter som tar imot 9. trinn til bedriftsbesøk. Vi har også et begrenset antall plasser til rådgivere og lærere i ungdomsskolen.

Kompetanseverksted er en møteserie som er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner knyttet opp mot rekruttering og kompetanse.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: