«Litt innenfor er bedre enn helt utenfor»

8. jun 2023kl. 08:00–10:00
Arendal NHO Agder lokaler på Eureka-bygget Gratis

Velkommen til frokostmøte med tema arbeidsinkludering av mennesker med langvarig og alvorlig sykdom. Arrangementet er i samarbeid med Kreftforeningen og Arendal Næringsforening.

Hvert år får om lag 37 000 mennesker i Norge kreft og 40 prosent av dem er i arbeidsfør alder. De fleste vil at livet skal forbli så normalt som mulig. Noen fortsetter å jobbe under behandling, andre må sette arbeidslivet på pause mens unge kreftoverlevere skal inn i arbeidslivet for første gang. Det kan i seg selv være litt av en jobb.

Kreftforeningen ønsker å bidra til bedre inkludering av arbeidstakere med kreft eller annen alvorlig sykdom.

  • Hvilket ansvar har arbeidsgiver og den ansatte når alvorlig sykdom rammer – eller når den ansatte selv blir pårørende?
  • Hvordan følge opp ansatte som ikke er på jobb?
  • Hvilke barrierer står i veien for å ansette en med «kreft på CV-en»?

Å havne utenfor arbeidslivet er et stort tap for den enkelte. Men heller ikke AS Norge har råd til å holde tusenvis av arbeidstakere som gjerne vil jobbe, utenfor arbeidslivet. Sammen må vi sørge for at flere kommer litt mer innenfor – og ikke helt utenfor – arbeidslivet.

PROGRAM

  • 08.00: Mingling og mat
  • 08.15: Velkommen
  • 08.20: «Å overvinne kreft og gjenoppta arbeidslivet», Vibekke Hellesund, Hennig-Olsen Is
  • 08.35: «Litt innenfor er bedre enn helt utenfor –hva er god arbeidsinkludering av ansatte med kreft?», Elin Stoermann-Næss, Kreftforeningen
  • 09.20: «Erfaringsdeling», Rudi Andersen, Kitron
  • 09.35: «Hva kan vi bidra med?», Audvei Forseth Håbesland, NAV Arbeidslivsenter
  • 09.55: Oppsummering og vegen videre

For medlemsbedrifter i NHO inviterer vi til HR-møteplass rett etter frokostmøte i samme lokaler