NHO

Innhold

- En viktig konferanse, også nasjonalt

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

NHO-sjef Ole Erik Almlid syntes det var moro å stå på scenen, samtidig som det var inspirerende å høre om hvordan sørlandske virksomhetene arbeider for å sette spor etter seg utover Norges grenser.

Agderkonferansen har befestet sin stilling som den viktigste møteplassen for politikk og næringsliv på Sørlandet. – Dette er en av de store konferansene, også i nasjonal sammenheng, fastslår NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Over 360 var påmeldt til Agderkonferansen som ble arrangert på Kilden 22. januar. Her fikk deltakerne møte spennende sørlandske virksomheter som Nøsted &, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Palmesus og undervannsrestauranten Under som åpner om et par måneder. Alle virksomhetene fortalte om hvorfor internasjonalt samarbeid og handel er viktig for dem. Nøsted & har sine viktigste markeder utenfor Norge, og de har også betydelig produksjon i andre land som bidrar til å styrke bedriftens konkurranseevne. GE Healthcare konkurrerer på verdensmarkedet og har vist at den norske modellen som preges av tillit mellom partene, bidrar til lavere kostnader og mer effektiv produksjon. Undervannsrestauranten Under har allerede vakt oppmerksomhet internasjonalt og vil bidra til å gjøre Sørlandet til en enda mer attraktiv reiselivsregion, mens Palmesus har vært drivkraften i etableringen av et europeisk nettverk av "strandfester" som henter inspirasjon fra hverandre og skaper synergi gjennom samhandling på tvers av landegrensene. Tina Sødal fra Strømmestiftelsen trakk også de historiske linjene knyttet til hvordan Sørlandet har vendt blikket utover mot verden gjennom mange generasjoner, ikke bare for å skape handel og verdier, men også for å bygge solidaritet og fellesskap mellom folk på tvers av landegrensene.

 NHO-sjef Ole Erik Almlid syntes det var moro å stå på scenen, samtidig som det var inspirerende å høre om hvordan virksomhetene arbeider for å sette spor etter seg utover Norges grenser.

- Det var veldig morsomt å være på Agderkonferansen, og for meg personlig var det et høydepunkt også å få være sammen med tidligere LO-leder Yngve Haagensen, sier den nye NHO-direktøren som også kunne slutte seg helhjertet til Yngve Haagensen varme forsvar for europeisk samarbeid.

- Vi må videreføre EØS-avtalen fordi 80 prosent av det vi eksporterer går til EU-markedet. Vi er helt avhengige av dette dersom vi skal opprettholde høy sysselsetting og velferdssamfunnet, fastslo LO-kjempen som fylte 80 år sist sommer.