NHO

Innhold

- Krisen har styrket oss

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

MÅNEDENS BEDRIFT I JUNI: Daglig leder Sigurd-Åge Engamo (t.v.), trafikkleder May Britt Skomedal, tillitsvalgt Dagfinn Bakkemoen og eier Tom Roger Øydne tar imot utmerkelsen "månedens bedrift" utenfor Konkurrentens hovedkontor på Evje.

- Vi er svekket økonomisk, men styrket som bedrift. Det sier Tom Roger Øydne etter at ekspressbusselskapet Konkurrenten har kjempet seg gjennom drøye tre måneder med korona-krise.

Tom Roger Øydne er en av eierne av busskonsernet på Evje som i tillegg til Konkurrenten også omfatter turbilselskapet Risdal Touring. Han har selv ledet ekspressbussvirksomheten frem til i fjor da han overlot daglig ledelse av Konkurrenten til Sigurd-Åge Engamo. Etter at Norge stengte ned 13. mars, er det han som har hatt hovedansvaret for å lose selskapet gjennom en krise ingen av dem hadde kunnet forestille seg før den inntraff.

Passasjerene forsvant

Kollektivtrafikken merket naturlig nok effekten av nedstengningen umiddelbart. For å stanse smittespredning ba myndighetene folk om å unngå kollektivtrafikk i størst mulig grad. I praksis forsvant passasjergrunnlaget over natten, også for ekspressbusselskapene.

- Vi opprettholdt rutetilbudet de første dagene, men selv de passasjerene som hadde kjøpt billett på forhånd lot være å ta bussen, forteller Sigurd-Åge Engamo.

Allerede 15. mars forstod de at rutetilbudet måtte reduseres. Det rammet også underleverandører, men når tallene blir blodrøde over natten så er det ingen annen mulighet enn å kutte drastisk i kostnadene.

- Vi nedskalerte i flere omganger, men bortsett fra tre dager i påsken, så har vi opprettholdt et rutetilbud gjennom hele krisen, understreker Sigurd-Åge Engamo.

Alle tilbake

På det verste var 70 av 79 ansatte permitterte. Men gradvis har flere og flere kommet tilbake på jobb. Foran høysesongen i juni er alle ansatte tilbake, selv om inntektsgrunnlaget er kraftig svekket på grunn av smittevernrestriksjonene som fortsatt gjelder. For ekspressbussene innebærer dette at de bare har lov til å fylle annethvert sete på bussene. Dette er nødvendig for å opprettholde avstandsreglene. Tom Roger Øydne forholder seg lojalt til disse føringene, men han synes det er rart at flyselskapene får lov til å fylle flyene – mens busselskapene altså er pålagt å kjøre med halvfulle busser.

- I 2020 budsjetterte vi med 68,9 millioner kroner i omsetning for Konkurrenten. Det vil vi ikke klare. Men de neste 12 månedene har vi håp om å omsette for ca 45 millioner kroner. Det betyr et omsetningstap på over 20 millioner kroner, samtidig som vi også har utvidet med to daglige ruter hver vei for å kunne frakte flere passasjerer. Vi selger færre billigbilletter, så i sum får vi litt bedre gjennomsnittspriser på billettene, men inntektstapet er fortsatt betydelig. Derfor fester vi vår lit til kompensasjonsordningen som er varslet for ekspressbusselskapene. Ennå vet vi ikke hvor mye det vil bety i kroner og øre for oss, men vi håper og tror at det skal hjelpe oss gjennom denne økonomisk tøffe perioden, sier Tom Roger Øydne.

Fellesskap og motivasjon

Men selv om det økonomisk har vært – og er – svært krevende tider, så har krisen også skapt et fellesskap og en ekstra motivasjon for alle ansatte. Daglig leder Sigurd-Åge Engamo fremhever en fantastisk moral og profesjonalitet hos sjåførene som holder busstilbudet i gang. – Det er våre viktigste selgere, samtidig som de også er den avgjørende kvaliteten i vårt servicetilbud til passasjerene. I denne perioden har de strukket seg langt og vært fleksible for å hjelpe bedriften gjennom veldig vanskelige uker, understreker Engamo.

Dagfinn Bakkemoen, som er tillitsvalgt for sjåførene i Konkurrenten, bekrefter at han og hans kolleger har hatt høy motivasjon for å stille opp når bedriften stod overfor en så krevende utfordring.

- Vi har hatt veldig god dialog og blitt godt informert av bedriften gjennom hele krisen, forteller Bakkemoen som mener ledelsen har gjort en formidabel jobb for å sikre at bedriften skulle overleve denne våren.

- Sjåførene har støttet de grepene bedriftene har tatt. Samtidig har vi blitt hørt når vi har kommet med våre innspill og synspunkter. Naturligvis forstår vi bedriftens interesser i en slik situasjon, og derfor har vi blant annet vært med på å etablere egne korona-skift for at hjulene skal gå rundt, sier Dagfinn Bakkemoen som mener det har vært en styrke å være en liten bedrift da krisen inntraff. - Vi kan enkelt ha dialog med eiere 0g daglig leder, og vi har samme ønske som dem om at dette skal gå bra.

Bedriftskultur

Sigurd-Åge Engamo bekrefter at også ledelsen i bedriften kjenner seg igjen i beskrivelsen av fellesskap og samhold gjennom krisen.

- Samhold skapes ikke over natten. Det er et resultat av en kultur som er bygd over tid, konstaterer han.

Og det er en nøkkelarbeider både ledelsen og de ansatte peker på når de skal forklare hvordan de har fått til alt det praktiske som har syntes umulig i perioder: Det er trafikkleder May Britt Skomedal som holder i alle trådene og sørger for at mannskap og materiell er på rett sted til rett tid, uansett hvor unormal og annerledes hverdagen måtte se ut.

- Mennesket er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes. Dersom vi ikke ser det, så taper vi på sikt. I bedriftene er det nyttig med flinke tallknekkere, men det er ikke nok. Realkompetansen som bygges opp gjennom levd liv, er det mange bedrifter som savner i dag. Hos oss har vi flinke folk som er lagspillere og kan det praktiske. Derfor har vi som bedrift kommet styrket gjennom de siste månedene, sier Sigurd-Åge Engamo.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: