NHO

Innhold

Bedrifter planlegger nedbemanning

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Trond Madsen

- Når 20 prosent av våre medlemsbedrifter i Agder planlegger oppsigelser, så er det helt nødvendig at ordninger som kan hjelpe bedriftene gjennom krisen videreføres. NHO mener det er behov for nye tiltak som treffer særlig utsatte bransjer.

Hver 10. bedrift har sagt opp ansatte – og dobbelt så mange planlegger oppsigelser. Dette viser NHOs ferske medlemsundersøkelse for Agder. Samtidig viser tallene at sommeren har bedret situasjonen for mange bedrifter.

Reiselivsnæringen var den som i størst grad fikk merke de negative konsekvensene av koronapandemien først. Sommeren har bidratt til å bedre situasjonen for mange av disse bedriftene på Sørlandet. – Vår landsdel har vært blant dem som har tjent på at nordmenn i stor grad har feriert i eget land i år, sier fungerende regiondirektør Trond Madsen i NHO Agder.

NHO Reiseliv har gjort undersøkelser som viser at to tredjedeler av reiselivsbedriftene i Agder har hatt høyere omsetning i sommersesongen i år, sammenlignet med 2019. Men en god sommer har ikke vært nok til å kompensere for de store tapene reiselivsbedriftene opplevde etter nedstengningen i mars. Det er også svært stor usikkerhet om hvordan høsten vil utvikle seg.

- Hver fjerde reiselivsbedrift i vår region rapporterer at de har planer om oppsigelser av ansatte, sier Trond Madsen.

 NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at det er færre bedrifter som frykter konkurs og akutt pengemangel nå, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i juni. – Gjenåpningen av samfunnet har naturlig nok hjulpet bedriftene. Samtidig har de fleste bedriftene opplevd omsetningssvikt som det er vanskelig å hente inn igjen. Når vi nå ser ny smittespredning, så er det en kraftig påminnelse om at krisen ikke er over, sier Madsen.

- Når 20 prosent av våre medlemsbedrifter i Agder planlegger oppsigelser, så er det helt nødvendig at ordninger som kan hjelpe bedriftene gjennom krisen videreføres. NHO mener det er behov for nye tiltak som treffer særlig utsatte bransjer. 

- Vi må spisse inn ordningene enda mer mot de næringene som sliter. I Agder er vi også svært usikre på utviklingen for industrien de kommende månedene. Blant annet er signalene fra oljeservicebedriftene i vår region at den skattepakken som Stortinget vedtok før sommeren, ikke vil få umiddelbar effekt for dem fordi det tar tid før borepakker og annet avansert utstyr bestilles. Derfor må vi fortsatt jobbe for å utvikle nye satsinger, for eksempel knyttet til flytende havvind, sier Trond Madsen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: