NHO

Innhold

En regionreform til besvær

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Regiondirektørene i bransjeforeningene på Agder både for NHO-tilknyttede Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) går i en felles uttalelse ut mot Vest-Agder-politikernes vedtak om å opprette ny anleggsklasse på Byremo

Regiondirektørene i bransjeforeningene på Agder både for NHO-tilknyttede Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) går i en felles uttalelse ut mot Vest-Agder-politikernes vedtak om å opprette ny anleggsklasse på Byremo

De to store bransjeforeningene EBA og MEF går hardt ut mot politikerne i fylkets utdanningsutvalg i Vest-Agder, som har gått mot klare råd både fra bransjen og fylkets egen opplæringsnemnd.

Hovedutvalget for Kultur- og utdanning(HKU) i Vest-Agder Fylkeskommune vedtok 20. november opprettelse av VG2 Anleggsteknikklinje på Byremo Videregående skole etter innsigelser fra deler av bransjen og mot Yrkesopplæringsnemnda sitt råd.

Mange vil nok hevde at NHO-tilknyttede Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) står på hver sin side i denne saken, men det er ikke tilfelle. Både EBA og MEF slutter opp om landslinjeordningen innenfor anleggsteknikk, dette har begge foreninger aktivt jobbet hardt med i mange år. Dette er kostbare linjer å drifte og derfor må de plassene beskyttes og videreutvikles.

I våre høringssvar har begge foreninger uttalt at hvis det opprettes anleggslinje på Byremo så
forutsettes det at de plassene Vest-Agder kjøper ved landslinja på Sam Eyde fortsetter som en del av  tilbudet. Dette er altså ikke tilfelle når nå enkeltpolitikere i sin iver etter å tilfredsstille sin hjemregioner nå trumfer igjennom et vedtak som burde forundre politikerne i Aust-Agder noe veldig. Disse elevplassene er nå brikker i et populistisk spill. Midt i en regionreform så skal det altså investeres 15 millioner i utstyr, i tillegg må det årlig beregnes 3 millioner til drift for en skole som fra før sliter med elevgrunnlag og som heller burde samlet sine ressurser innen bygg- og anleggsteknikk på skoler som Hornnes, Mandal eller Lyngdal.

Sam Eyde åpnet på mandag sin nye avdeling for Anleggsteknikk, her er det investert i bygg for 200 millioner. Gjennom snart 10 år så har kvaliteten på denne skolens anleggslinje økt gradvis, bransjen har fått den skolen de ønsker seg og vi ser lyst på det elevgrunnlaget som i fremtiden skal komme ut fra skolen og vi har også et godt tilbud på Øksnevad i Rogaland. Dette er tilbud som skal fortsatt dyrkes frem begge steder.

På toppen av dette så ser altså politikerne helt vekk fra høringssvar og overser fullstendig
Yrkesopplæringsnemndas innstilling i saken. Så vil nok mange hevde at saken i
Yrkesopplæringsnemnda ikke omhandlet Byremo, men Eilert Sundt VGS Avdeling Lyngdal, men nemnda var så vidt klokkeklare dog med leders dobbeltstemme at det ikke skulle legges noe anleggslinje på bekostning av tilbudet på Sam Eyde.

EBA og MEF stiller seg svært undrende til om Fylkestinget i Vest-Agder i sin budsjettbehandling vil vedta et slikt tilbud midt i etableringen av Agder 2020. Vårt råd er å droppe dette tilbudet, lytte til bransjene, avvente hele skolestrukturen til region Agder er opprettet og vise en grad av lojalitet til den etablerte skolestrukturen som gjelder og starte en skolekabal sammen med sine nye venner i det sammenslåtte “Nye Agder”, tiden er ikke moden for enkeltutspill fra kommuner eller politikere, det kommende året skal brukes til samhandling og strukturplanlegging som skal løse de samlede behov for fylket, deres innbyggere og næringslivsaktører. 

Uttalelsen er signert både regiondirektør Petter Blomkvist i NHO-tilknyttede Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og regiondirektør Oskar Tore Åsen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).