NHO

Innhold

Flere søker yrkesfag i Vest-Agder

#205

Illustrasjonsfoto: Tømrerlærling

13 prosent økning i antall søkere til yrkesfaglig opplæring og tilsvarende dimensjonering av skoletilbud samsvarer godt med næringslivets behov for faglært arbeidskraft, sier NHOs seniorrådgiver Kristian Ilner, som også er medlem av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY).

De siste årene har stadig flere elever søkt studieforberedende utdanningsprogram. I år har denne trenden snudd.

50,4 prosent av søkerne til Vg1 velger studieforberedende utdanningsprogram, og 49,6 prosent søker yrkesfag. I 2017 var fordelingen 53 prosent studieforberedende og 47 prosent yrkesfag. Dette har vært en ønsket endring.

- Den største økningen ser vi på innsøkingen til Restaurant og matfag. Her har skolene og næringene, sammen med opplæringskontor jobbet systematisk i flere år. Nå har vi fått en dobling i antall søkere. Bygg- og anleggsteknikk og Helse- og oppvekstfag øker også betydelig. Den største nedgangen har vi fått på Medier og kommunikasjon og Idrett, opplyste fagleder for inntak i Vest-Agder fylkeskommune Anne Synnøve Juel Sundteigen, da hun nylig orienterte representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning.

Utvalget fastsatte tilbudsstrukturen for fylkeskommunens videregående skoler for kommende skoleår.