NHO

Innhold

Fortsatt stor usikkerhet i mange bransjer

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Denne sommeren blir annerledes og Arendalsuka 2020 er en av mange arrangement som ikke lar seg gjennomføre. Usikkerheten preger både reiselivsnæringen og andre sentrale næringer som for eksempel industri, bygg og anlegg.

Selv om det er marginalt større optimisme blant NHOs medlemsbedrifter i en fersk medlemsundersøkelse, er det fortsatt usikkerhet som først og fremst preger regionalt næringsliv etter mer enn tre måneders korona-krise.

- Sammenlignet med medlemsundersøkelsen vi gjorde for tre uker siden, så er det små utslag denne gangen. Noen av nøkkeltallene er litt bedre, mens andre viser svak stigning. I sum er endringene små, så først og fremst bekrefter denne undersøkelsen at situasjonen i stor grad er stabilisert akkurat nå. Samtidig rapporterer bedriftene at de tror det blir vanskelig å hente inn igjen det de har tapt de siste månedene, sier fungerende regiondirektør Trond Madsen i NHO Agder.

Dette er noen av nøkkeltallene i den siste undersøkelsen:

  • Andel bedrifter som har likviditetsproblemer: 20 % (16 % sist)
  • Andel bedrifter som frykter konkurs: 11 % (12 % sist)
  • Andel bedrifter som har redusert omsetning: 54 % (60 % sist)
  • Andel bedrifter som har planer om oppsigelser: 16 % (14 % sist)

Reiselivsnæringen har nå forventninger om at den kommende høysesongen vil bli bortimot normal når det gjelder belegg og omsetning i Agder.

– Vår region har tradisjonelt færre utenlandsturister enn andre regioner i Norge. Derfor blir reiselivsbedriftene mindre påvirket av de reiserestriksjonene som fortsatt gjelder. Restriksjonene fører til at flere nordmenn velger Sørlandet denne sommeren, spesielt de som er opptatt av sol og sjøliv langs kysten, sier Trond Madsen.

Men også reiselivsbedriftene er preget av stor usikkerhet. Store arrangementer og festivaler er ikke mulig å gjennomføre denne sommeren, samtidig som kurs- og konferansemarkedet har ligget helt dødt de siste månedene. – Det er flott at vi ser ut til å gå mot en bra juli-måned, men dersom ikke bedriftsmarkedet kommer tilbake utover høsten, vil svært mange reiselivsbedrifter få det svært vanskelig, understreker Madsen.

Usikkerheten preger også andre sentrale næringer som for eksempel industri, bygg og anlegg. Mange av bedriftene i disse sektorene har til nå produsert på eksisterende ordrereserver, men utover høsten ser det vanskelig ut for mange – dersom det ikke kommer nye ordre i nær fremtid.

– Bedriftene vil fortsatt ha behov for tiltak som stimulerer etterspørsel, samtidig som vi må sikre at kompetansen ikke forsvinner fra regioner dersom høsten vil gi en midlertidig nedtur og nye runder med permitteringer. Derfor har NHO og LO sammen stilt seg bak kravet om å utvide dagens permitteringsordning til 52 uker. I dagens situasjon vil dette være et tiltak som kan bidra til at vi beholder verdifull fagkompetanse i regionen, sier Trond Madsen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: