NHO

Innhold

- Glad politikerne forstår alvoret

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Fiskebrygga i Kristiansand.

De nye, strenge smitteverntiltakene rammer mange bedrifter i Kristiansand svært tøft og kommer på et kritisk tidspunkt for hele reiselivsnæringen. – Vi må få ned smittetallene raskt nå. Samtidig er vi glade for at politikerne i Kristiansand viser så stor vilje til å kompensere for de tapene smitteverntiltakene påfører bedriftene, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Formannskapet i Kristiansand vedtok søndag kveld nye smitteverntiltak som skaper store utfordringer for en rekke bedrifter. Tiltakene kommer i en fase der spesielt reiselivsbedriftene har hatt stort håp om at de skal kunne få økt omsetning og dermed ny likviditet.

- Kristiansand blir hengende etter den nasjonale gjenåpningsplanen. Det er kritisk ved inngangen til sommersesongen. I denne situasjonen fortjener likevel lokalpolitikerne honnør for at de ser de dramatiske konsekvensene dette har får mange bedrifter. Det er bortimot unikt i norsk sammenheng at en kommune på egenhånd sier seg villige til å bruke 50 millioner kroner av egne midler for å kompsenere for de negative effektene av lokale smitteverntiltak, sier Høye Høyesen.

Inntil 30 millioner kroner av totalsummen skal gå til bedrifter som er rammet, mens resten av potten er tenkt brukt på tiltak for barn og unge, samt frivillig sektor.

Den koalisjonen av partier som har utgjort flertallet når Kristiansands kommunebudsjett er vedtatt, signaliserte søndag at de vil stå sammen om en krisepakke på inntil 50 millioner kroner. Krisetiltakene skal finansieres av det driftsoverskuddet kommunen fikk i fjorårets regnskap. Opprinnelig var planen at betydelige deler av disse pengene skulle brukes til nedbetaling av gjeld, men nå mener altså politikerne det er viktigere å hjelpe de bedriftene som er mest rammet av smitteverntiltakene.

- Mange bedrifter vil nok oppleve at den kommunale krisepakken ikke er tilstrekkelig til å dekke de store tapene pandemien har påført dem over lengre tid. Men disse pengene kommer i tillegg til statlige tiltak som blant annet kontantstøtte som dekker deler av de faste kostnadene og den såkalte "ventilordningen" som er penger kommunen har fått for å gi hjelp til dem som ikke er fanget godt nok opp av statlige ordninger. Summen av alle tiltakene vil forhåpentlig bidra til at ellers sunne bedrifter ikke går konkurs. Nå er det tidskritisk at man får til en rask og effektiv saksbehandling, slik at bedriftene blir tilført likviditet raskt. Mange skal betale feriepenger i løpet av juni, og det er også mange bedrifter som har forfall på arbeidsgiveravgift og moms om kort tid, sier Høye Høyesen som samtidig håper at politikerne er åpne for en videre dialog om disponeringen av den kommunale krisepakken.

- Det er uansett et lyspunkt at det politiske miljøet har forstått hvor kritisk situasjonen er for de rammede bedriftene. Det er viktig i kroner og øre, men det er også viktig som et signal om at reiselivs- og opplevelsesbedriftene er en viktig næring for Kristiansand og hele vår region, sier Høye Høyesen i NHO Agder.