NHO

Innhold

Engasjerte bedrifter har preget valgkampen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Både stortingsrepresentanter og lokalpolitikere deltok på NHOs dialogmøte om lokalt eierskap hos AMV i Flekkefjord.

Kommune- og fylkestingsvalget er viktig for bedrifter og verdiskapere. Det har vært en hektisk valgkamp - men det er de neste fire årene det må leveres resultater!

Gjennom det siste halvåret har NHO Agder arrangert en rekke dialogmøter med sentrale kandidater som kan få viktige posisjoner i kommuner og fylkeskommunen de neste årene. Budskapet har vært entydig: - Regionen trenger politikere som ønsker vekst og vil legge til rette for økt verdiskaping og flere jobber i privat sektor!

Før sommeren arrangerte NHO Agder, i samarbeid med partnere i SSL, dialogmøter med fire av ordførerkandidatene i Kristiansand der særlig spørsmål knyttet til viktige samferdselsprosjekter i regionen ble løftet frem. For næringslivet er både Gartnerløkka, Ytre ringvei og en mulig byvekstavtale viktige saker som vil ha stor betydning for fremtidig næringsutvikling i regionen. 

I løpet av valgkampen har det blitt gjennomført en serie dialogmøter sammen med utvalgte medlemsbedrifter der politikere fra både fylkespolitikken og i ulike kommuner har vært invitert. Her har blant annet følgende temaer vært diskutert:

  • Fagopplæring
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Lokalt eierskap
  • Byggebransjen
  • Grønn industrivekst
  • Handel og markedsadgang
  • Jobbskaping

I samarbeid med næringsforeningene i henholdsvis Arendal, Grimstad og Kristiansand, har NHO Agder også arrangert brede paneldebatter omkring regional og lokal næringspolitikk der alle har vært godt besøkt. 

Dette har vært nyttige møter, samtaler og diskusjoner - både for bedriftene og for politikerne, dersom vi skal tro tilbakemeldinger og respons.

Dermed håper vi også det har blitt lettere å velge. NHO Agder ser frem til godt samarbeid med alle som nå blir valgt og skal være med på å utforme kommuner og regionen de neste fire årene. Godt valg!

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: