NHO

Innhold

Historisk prisdryss til lærebedrift, instruktør og lærling

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Årets lærling ble Kjetil Igland i kokkfaget. Han jobber til daglig hos Smag og Behag. Fotograf: Svein Sundsdal, NRK Sørlandet

Årets lærling ble Kjetil Igland i kokkfaget. Han jobber til daglig hos Smag og Behag. Fotograf: Svein Sundsdal, NRK Sørlandet

I normalår utdeles fag- og svennebrev på høytidelige utdelingsseremonier i flere Sørlandsbyer. Likevel fikk et fåtall mulighet til å delta i en nedskalert og koronatrygg prisutdeling i den gamle fylkestingssalen på Fløyheia i Arendal.

 Yrkesopplæringsnemnda i Agder står bak prisutdeling av årets lærebedrift, årets instruktør og årets lærling. Hederen ble delt ut av leder i Yrkesopplæringsnemnda Anne Klepsland Simonsen fra NHO og Dagfinn Homdal Svanøe fra LO. 

Årets lærling ble Kjetil Igland i kokkefaget. Til daglig jobber Kjetil som kokk hos Smag og Behag. Slik lyder begrunnelsen fra Yrkesopplæringsnemnda: «Årets lærling kjennetegnes ved har er blitt faglig dyktig og har fått toppkarakterer i utførelsen av sitt fagene. Dette innebærer at hans håndlag, flid, nøyaktighet, effektivitet og ressursbruk som kokk er av høy kvalitet. Hans fagprøve i ble bedømt til Bestått meget godt.»

Årets lærebedrift ble VEF Entreprenør AS i Vennesla. Dette er Yrkesopplæringsnemndas begrunnelse: «Årets lærebedrift er en virksomhet som driver systematisk og godt arbeid med rekruttering og opplæring av lærlinger. De har en god spredning i typen kontrakter og utnytter fleksibiliteten som er i fagopplæring. De ser positivt på og benytter YFF (Yrkesfaglig fordypning) til rekruttering. De ønsker elever med sosiale utfordringer velkommen i bedriften og jobber for et mangfold i form av blant annet minoritetsspråklige. De har ca. 15 prosent av staben sin som lærlinger.»

Årets instruktør ble Camilla Løken i Risør kommune og dette er Yrkesopplæringsnemndas begrunnelse: «Årets instruktør kjennetegnes med at hun er en god fagarbeider og rollemodell. Hun utfører vervet på en positiv og profesjonell måte, hun knytter teori og praksis sammen med sin tålmodighet og empati slik at det skaper trygghet hos kandidatene. Hun har også økt sin egen kompetanse som instruktør/veileder ved å gjennomføre det nye studiet som Fagskolen tilbyr for instruktører/veiledere. Hun fremstår som en ressurs for sine kolleger».

Fakta:

  • Det er oppnådd 2015 fag-svennebrev i Agder i 2020
  • Fjorårets nye fagarbeidere må i år hente sitt fag-og svennebrev på sitt lokale bibliotek