NHO

Innhold

Trenger mer yrkesfags-kompetanse

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Byggeplass

Bedrifter innen byggfag, samt teknikk og industriell produksjon har et økende behov for arbeidskraft. Ungdom som velger yrkesfag innenfor disse sektorene, har svært gode muligheter for å få jobb i Agder. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2019.

Bedrifter innen byggfag, samt teknikk og industriell produksjon har et økende behov for arbeidskraft. Ungdom som velger yrkesfag innenfor disse sektorene, har svært gode muligheter for å få jobb i Agder. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2019.

Funnene i NHOs kompetansebarometer bekreftes av HR-leder Marie Borgen ved Nymo AS i Grimstad.

- Vi har stadig behov for nye fagarbeidere.Vi må tiltrekke oss teknologiinteresserte unge, og etterutdanne egne ansatte i nye teknologier og arbeidsmetoder. Vi har også i de kommende årene et stort behov for lærlinger, og det er viktig at fylkeskommunen dimensjonerer utdanningstilbudene ut fra næringslivets behov - ikke 15-åringens ønsker, sier Marie Borgen.

Fagbrev er ettertraktet

Ny kompetanse er avgjørende for at bedriftene skal lykkes med innovasjon, omstilling og økt produktivitet. I den sammenhengen er også nyutdannede med fagbrev særlig ettertraktet.

- Lærlingene vi har hatt de siste årene er svært motiverte og dyktige. Flinke lærlinger er viktige dersom vi skal lykkes med å videreutvikle en sunn og innovativ industri i regionen. Vi trenger kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden, og dette krever felles innsats fra myndigheter, industribedrifter og bransjeorganisasjoner, sier Marie Borgen i Nymo.

Fremtidens arbeidskraft

Bjørn Velken er anleggsdirektør i Kruse Smith og svært opptatt av fremtidens arbeidskraft. Derfor er Kruse Smith også svært opptatt av kvaliteten på fagutdanningen. De ønsker å bidra til at lærlingene får enda bedre forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet.

- Kruse Smith skulle gjerne sett at lærlingene kom fra skolen med flere og til dels bedre kurs. Dette går på vår bransje sine standardkurs som Varme Arbeider, Arbeid i Høyden, Bruk av Farlig Verktøy o.l. Men vi ønsker oss også kursing innen «nyere» områder som Offentlige Byggherrers HMS-krav, Bruk av BIM/Modeller, Innhold i Vernerunder, Kildesortering og Behandling av Farlig Avfall. For å sikre en seriøs bygg- og anleggsbransje, må det også stilles klare krav til kompetanse og kvalitet. Bygg- og anleggsbransjen er en stor, variert og stabil næring. Bransjen har et stort behov for fagarbeidere, samtidig som vi er i en spennende utvikling knyttet til ny teknologi og ikke minst miljø og bærekraft, sier Bjørn Velken.

Utdanningstilbud basert på arbeidslivets behov

NHOs kompetansebarometer viser at seks av 10 bedrifter i Agder har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring, og hver fjerde bedrift i regionen oppgir at de har et udekket kompetansebehov innen bygg- og anleggsteknikk, samt teknikk og industriell produksjon (TIP).

- Elever og studenters ønsker alene kan etter NHOs syn ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbud. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier rådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder.

Bli med: 17. oktober - Kompetansedagen 2019 For å sikre dyktige fagfolk i årene som kommer, satser både NHO, LO, Eyde-klyngen og Agder fylkeskommune på et bredere samarbeid mellom næringsliv og skole.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: