NHO

Innhold

- Agder må få fart på jobbskapingen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Kristiansand

Kristiansand gjør det fortsatt best av Agder-kommunene i kommune-NM, men også regionhovedstaden faller i årets rangering. Foto: André Nordstrand/Takras https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.no

Agder taper terreng sammenlignet med øvrige regioner i landet. Det viser NHOs kommune-NM. – Undersøkelsen bør være en kraftig vekker for politikere i vår region. Agder trenger vekst og nye arbeidsplasser, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

NHOs kommune-NM er en årlig rangering av alle norske kommuner som har som mål å kartlegge kommunenes næringsattraktivitet. Rangeringen er basert på offisiell statistikk knyttet til næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Kristiansand gjør det best av Agder-kommunene, også i år. Men etter kommunesammenslåingen, der også tallene for Søgne og Songdalen nå er innarbeidet i Kristiansand-tallene, så faller også fylkeshovedstaden nedover resultatlistene. Kristiansand er nå rangert som nummer 29 av landets kommuner i NHO-undersøkelsen.

Arbeidsmarkedet

Agder-kommunene gjør det svakt i kategorien "arbeidsmarked". Faktorene som bidrar til en svak score i denne kategorien er samlet yrkesdeltakelse, sykefravær, andelen uføretrygdede og antallet arbeidsledige.

- Årets undersøkelse viser at Agder scorer svakest av samtlige regioner i denne kategorien. Nøkkelfaktoren for å bedre på dette, vil være å øke yrkesdeltakelsen. Derfor trenger vi et krafttak for å skape nye arbeidsplasser i regionen, sier Høye Høyesen.

NHO lanserte nylig et veikart for fremtidens arbeidsliv. Her pekes det på hvilke vekstnæringer Norge har best forutsetninger for å lykkes med å utvikle i fremtiden. NHO har konstatert at det er behov for å skape 250.000 nye arbeidsplasser i privat sektor frem mot 2030.

- Det vil bli spesielt viktig for Agder å bidra til at vi når disse målene. Regionalt må vi skape 15000-20000 nye arbeidsplasser i privat sektor i løpet av det neste tiåret. Skal vi lykkes med dette, må hensynet til jobbskaping gjennomsyre all politikk, mener Høye Høyesen i NHO.

Grønn industri

Han mener forutsetningene i Agder er særlig gode for å bli en ledende region i europeisk sammenheng innen grønn industri- og energiproduksjon. – Gjennom en storstilt satsing på grønne elektriske verdikjeder som havvind, hydrogen og batterier, kan vi både skape regional vekst og bidra til å løse klimautfordringene. Vi ser allerede spennende muligheter både når det gjelder batterifabrikk og satsing på flytende havvind i regionen. Mange kommuner posisjonerer seg nå for å få Morrows batterifabrikk i egen kommune. Det er bra, men det er minst like viktig at de samme kommunene fortsetter å legge til rette for andre satsinger som kan skape nye muligheter i regionen. Agder trenger en offensiv næringspolitikk som sikrer jobbskaping, grønn omstilling og nye eksportmuligheter. Skal vi få til dette, må vi ha et enda bedre og tettere samarbeid mellom private investorer og næringsvennlige kommuner i hele Agder, sier Høye Høyesen.

Agder i kommune-NM

Her er Agder-rangeringen

RANGERING

I FYLKET

I LANDET

1

Kristiansand

29

2

Grimstad

45

3

Bykle

56

4

Lillesand

67

5

Sirdal

70

6

Arendal

102

7

Farsund

108

8

Lyngdal

139

9

Hægebostad

144

10

Birkenes

147

11

Lindesnes

149

12

Evje og Hornnes

160

13

Åseral

163

14

Vennesla

165

15

Flekkefjord

175

16

Froland

183

17

Vegårshei

208

18

Kvinesdal

211

19

Risør

215

20

Valle

242

21

Tvedestrand

250

22

Åmli

275

23

Gjerstad

307

24

Iveland

314

25

Bygland

334

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: