NHO

Innhold

Lag avtaler for dager det «tordner og pøsregner»

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Kursholder Hans Erdvik i Advokatfirma Tofte Da er svært kunnskapsrik og engasjerer sitt publikum.

Over 30 daglige ledere, styreledere og styremedlemmer fikk viktig kunnskapspåfyll da NHO Agder og Innoventus Sør inviterte til kurs i styrekompetanse for gründere og oppstartsbedrifter.

Kursholder Hans Erdvik fra Advokatfirma Tofte rådet kursdeltakerne til å være grundige med eventuelle aksjonæravtaler og andre avtaler i et selskap.

Han la til grunn at generalforsamlingen kan lovmessig kaste ut en person av et styre, men vedkommende kan ha unntak i en særegen aksjonæravtale som igjen strider imot dette. Av den grunn understreket han at man burde «lage avtaler for dager det tordner og pøsregner», slik at man kan unngå scenarioer som det overnevnte før signeringen finner sted.

Erdvik tok også nøye for seg handleplikten til styret, ettersom styremedlem kan stå personlig og ubegrenset ansvarlig for brudd på denne. Han benyttet også anledningen til å vise tre virkelige caser hvor brudd på handleplikten lå til grunn.

Styreverv er spennende og lærerikt, og en sentral og viktig del av drive en bedrift.

Temaene som ble tatt opp på kurset var:

  • Hvilke regler og oppgaver som gjelder for daglig leder og styremedlemmer?
  • Hvordan et godt styre fungerer?
  • Hvilket ansvar styret og daglig leder faktisk har?

Tusen takk til alle NHOs medlemsbedrifter og Innoventus Sørs inkubatorbedrifter som deltok, og spesielt takk til Advokatfirma Tofte DA for en svært lærerik og nyttig formiddag.

Er du interessert i vårt populære kurs i styrets arbeid og ansvar? Ta kontakt med oss for å påvirke hvor og når kurset settes opp neste gang.

 

Fakta om NHO Gründer

Et medlemskap i NHO Gründer skal gjøre din hverdag som gründer tryggere, enklere og mer oversiktlig. Vi stiller gjerne på et møte for nærmere dialog om alle våre medlemsfordeler. 

Av medlemsfordeler nevner vi spesielt: 

I tillegg kommer alle våre møteplasser som du finner oversikt over på nho.no/agder

I hverdagen anbefaler vi deg å bruke arbinn.nho.no, som er en digital arbeidsgiverportal som hjelper deg å drive din bedrift. På arbinn.nho.no finner du mange nyttige artikler, og her er noen lesetips:

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: