NHO

Innhold

Litt lysere tider for bedriftene

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Fungerende regiondirektør Trond Madsen

NHOs ferske medlemsundersøkelse: Bedring for bedriftene, men krisen er ikke over, oppsummerer fungerende regiondirektør Trond Madsen.

Faren for konkurser og oppsigelser blant Agder-bedriftene er mindre nå enn for en måned siden. Det viser de siste tallene fra NHOs ferske medlemsundersøkelse.

- Det er gledelig at det jevnt over går bedre for bedriftene i vår region, men samtidig må vi være klar over at de aller fleste bedriftene fortsatt merker negative effekter av koronakrisen, sier fungerende regiondirektør Trond Madsen i NHO Agder.

Tross bedring i tallene, så bekrefter NHO-undersøkelsen at vi ennå har langt igjen til en normalsituasjon i regionalt næringsliv:

  • 11 prosent av bedriftene frykter konkurs (april: 16 prosent)
  • 14 prosent av bedriftene planlegger oppsigelser (april: 18 prosent)
  • 16 prosent av bedriftene har problemer med å betale regninger (april: 23 prosent)
  • 18 prosent av bedriftene har omsetning som ligger under halvparten av fjoråret (april: 33 prosent)

NHOs ferske medlemsundersøkelse er den åttende i rekken etter at koronakrisen traff Norge i begynnelsen av mars. Det er imidlertid over en måned siden forrige medlemsundersøkelse i NHO-regi og i løpet av denne måneden har mange av smitteverntiltakene blitt fjernet. Noen av de bransjene som ble aller hardest rammet, har kunnet gjenoppta driften i løpet av mai måned. Dette gjelder blant annet hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter som har vært blant dem som har vært aller hardest rammet av nedstengingen.

- Frisører og velværebedrifter har også kunnet åpne igjen. Omsetningen har derfor kommet gradvis tilbake i bransjene som var hardest rammet. Det er gledelig, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover, sier Trond Madsen.

Leverandørbedriftene i offshorenæringen har tæret på sine ordrereserver de siste månedene, og det er også usikkerhet om hvordan markedet vil utvikle seg innenfor bygg- og anleggssektoren på sikt.

– Nye boligprosjekter har stoppet opp, og effekten av dette kan vi komme til å se utover høsten og vinteren. Derfor trenger mange bedrifter at de støttetiltakene som er etablert videreføres. Vi har også forventninger om økt byggeaktivitet i offentlig sektor for å møte en forventet markedssvikt fremover, sier Madsen.

Mange reiselivsbedrifter på Sørlandet har opplevd høy etterspørsel foran den kommende høysesongen.

– Det er selvfølgelig svært viktig, men reiselivsnæringen er helt avhengig av en god sommer. Det norske ferie- og fritidsmarkedet utgjør rundt 30 prosent av årsomsetningen.  Utenlandstrafikken utgjør vanligvis 30 prosent, mens bedriftsmarkedet med kurs og konferanser representerer 40 prosent av gjennomsnittsomsetningen i reiselivsnæringen. Siden utenlandstrafikken blir svært beskjeden, og det ennå er smittevernrestriksjoner som bidrar til at dette markedet ser helt dødt ut utover høsten, så er det fortsatt veldig stor usikkerhet for de fleste reiselivsbedriftene, også i vår region, sier Trond Madsen.