NHO

Innhold

- Du må ansette folk som er flinkere enn deg selv

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Are Omdal er daglig leder i Scanmatic Elektro.

Are Omdal var selv med på å etablere Scanmatic Elektro i 2011. I dag omsetter bedriften for omlag 500 millioner kroner i året og har 140 medarbeidere.

Etter mange år i elektromontør-bransjen ble Are Omdal stadig mer overbevist om at det var mulig å jobbe smartere og bedre. Dermed fikk han Scanmatic på laget og startet like godt sin egen bedrift.

Scanmatic Elektro ble etablert i 2011. Da hadde Are Omdal jobbet i Scanmatic i ett års tid, men han så at det var store markedsmuligheter, selv om det var å utfordre etablerte elektroentreprenører som allerede hadde en solid markedsposisjon.

- Vi var to-tre mann som startet opp i Scanmatic Elektro den gangen, men siden har vi vokst raskt. Nå regner vi med å omsette for rundt 500 millioner kroner i år, og vi har drevet med overskudd hvert eneste år, forteller Are Omdal.

Han eier 20 prosent av Scanmatic Elektro og er fortsatt daglig leder i virksomheten han selv var med på å etablere. Men at han skulle bli bedriftseier og -leder lå egentlig ikke i kortene da han utdannet seg til å bli elektromontør.

- Det er egentlig den eneste formelle utdannelsen jeg har, sier han.

Sterke fagmiljøer

På Sørlandet er det flere sterke fagmiljøer innen elektroentreprise. Bedrifter som Otera og OneCo er godt kjent for mange, men Scanmatic Elektro har altså vokst seg stor - litt i skyggen av sine regionale konkurrenter.

- Vi har mesteparten av våre oppdrag andre steder i landet. Derfor er vi kanskje mindre synlige her i nærmiljøet. Men vi har alltid vært opptatt av å kunne konkurrere om oppdrag uavhengig av geografi. Derfor har vi en driftsmodell som skal bidra til at vi har de samme kostnadene knyttet til prosjekter, uavhengig av om vi jobber i Arendal eller Alta, sier Are Omdal.

Han begynte selv i bransjen som elektromontør i gamle Aust-Agder Kraftverk. Den gangen jobbet montørene utelukkende med kraftselskapets egne anlegg. Men noen fikk ideen om at det kanskje kunne være mulig å bruke denne fagkompetansen også til beste for andre oppdragsgivere. Det førte til etableringen av "Aust-Agder kraftverk Belysning". Det første, store oppdraget var å bygge ut veilys på E18 gjennom hele Aust-Agder fylke. Det var starten på en virksomhet som med årene har vokst til å bli en betydelig bransje, ikke minst drevet frem av den generelle digitaliseringen som har preget samfunnsutviklingen de siste 30 årene.

En million kroner var starten

Før han begynte i Scanmatic i 2010, jobbet Are Omdal i Otera. - Jeg hadde noen tanker om hvordan jeg mente en slik virksomhet bør drives da jeg i utgangspunktet ble ansatt i Scanmatic for å jobbe med "svakstrøm-biten" i selskapet. Etterhvert modnet ideen seg og vi ble enige om å starte et nytt selskap med Scanmatic som en av eierne. Vi fikk raskt noen kontrakter på samferdselsprosjekter og måtte dermed ansette flere medarbeidere, forteller Omdal.

Startkapitalen var en million kroner - men det har altså vist seg å være grunnsteinen i en bedrift som har levert positive resultater hvert eneste år siden etableringen.

- Det var veldig viktig for oss at vi hadde Scanmatic i ryggen, fordi man trenger noen som kan gi backing i starten. Blant annet er det krav om bankgarantier når man påtar seg prosjekter, og dessuten trenger man likviditet for å kunne betale regningene. Som kjent forfaller mange regninger før man selv kan fakturere. Både når det gjelder kapital og oppdrag har samarbeidet med Scanmatic vært veldig viktig for at vi har kunnet vokse, sier Are Omdal.

En halv milliard

Bedriften vokste fort etter etableringen og det foreløpige toppåret målt i omsetning var i 2016. - Da omsatte vi for 575 millioner kroner. I 2017 endte vi opp rundt 475 millioner kroner, og i år regner vi med å passere 500 millioner kroner igjen, forteller Omdal.

- Vi har vært opptatt av å stabilisere oss, slik at vi ikke vokser for fort. Stabil drift er en forutsetning for å kunne vokse videre, og akkurat nå jobber vi mye med bedriftens langsiktige strategi. Vi må definere hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. I utgangspunktet har vi vokst mest organisk, men i fjor kjøpte vi ett selskap Optonet AS for å styrke vår satsning på mobil-infrastruktur. Nå må vi finne ut hvordan veien videre skal bli, sier Are Omdal.

Han er opptatt av synergi og samarbeid, der forholdet til Scanmatic har definert mye av selskapets utvikling. - Scanmatic er en ingeniørvirksomhet-utviklingsbedrift, mens vi er entreprenører. Vi justerer hverandre med ulik kompetanse, og sammen får vi det beste ut av hverandre, mye av suksessfaktoren ligger der tror jeg, sier han.

I utgangspunktet var det samferdselsprosjekter som var det viktigste vekstområdet, men etterhvert har Scanmatic Elektro også levert stadig mer innenfor segmentene fiber og mobil.

Vinner anbud

- Fortsatt har vi en veldig enkel forretningsmodell. Vi har ingen løpende driftskontrakter og alle oppdrag vi får vinner vi gjennom anbudsprosesser. I 90 prosent av tilfellene blir vi valgt først og fremst fordi vi er billigst. Derfor har vi veldig fokus på kostnadskontroll. Hos oss er det korte beslutningsveier og flat struktur. Prosjektledelsen er alltid knyttet til prosjektene, og vi er veldig bevisste på at vi ikke skal bygge opp store, faste kostnader gjennom å utvide hovedadministrasjonen i Arendal. Derfor har vi svært lite av støttefunksjoner ved hovedkontoret. Det er ute i prosjektene det skjer og da er det viktig at vi er der og kan ta beslutninger straks det oppstår. Vi skal ha en slank og flat organisasjon, sier Are Omdal.

Men det er likevel ikke nok å være konkurransedyktig på pris, erkjenner bedriften. De konstaterer at oppdragsgiverne stiller stadig større krav til HMS og kvalitet. Derfor har Scanmatic Elektro gjort en betydelig innsats for å sikre seg nye ISO-sertifiseringer, både når det gjelder kvalitet og miljø. - Vi er ISO 9001-sertifisert som er kvalitet og jobber nå med å få ISO-sertifiseringene 45001 og 14001 på plass, noe som bekrefter at vi innfrir disse standardene knyttet til både ytre og indre miljø. Vi tror dette blir stadig viktigere for oppdragsgiverne fremover, og vi er opptatt av å ligge i forkant av kravene i markedet, sier Omdal.

Markedets krav og disse sertifiseringene har stilt nye krav til hvordan selskapet strukturerer virksomheten.

- Det har vært smertefullt for meg å slippe tak i prosjektstyringen, men likevel nødvendig. Det blir for mye både å ha ansvar for økonomi og daglig drift, i tillegg til å være tungt involvert i styringen av hvert enkelt prosjekt, erkjenner Are Omdal.

Flinke folk

Når han blir spurt om hva som er hemmeligheten med å vokse fra null til en halv milliard på fem år, så kommer svaret raskt:

- Jeg har ansatt folk som er flinkere enn meg. Veldig mange av de 140 medarbeiderne vi har i dag er flinkere enn meg, og det er et avgjørende suksesskriterium. Våre medarbeidere brenner for oppdragene og kjenner personlig eierskap til prosjektene våre. Dermed lykkes vi også med å levere både kvalitet og lønnsomhet, sier Are Omdal.

Han synes selv det er like morsomt å gå på jobb hver eneste dag, fordi det ligger utfordringer og venter, problemer som skal løses og konkurranser som skal vinnes.

- Det aller morsomste med dette er egentlig opplevelsen av å få ting til. Det er montørene som er viktige hos oss. De må føle at deres overordnede forstår hva vi snakker om. Alle private eiere i selskapet er montører i bunnen. Vi har dratt kabler. Vi forstår hva byggherrene er opptatt av. Og vi lykkes med å rekruttere de medarbeiderne vi trenger når folk vet at de kan stole på oss som arbeidsgiver. Når du får medarbeiderne med på samme lag, så yter de kanskje fem prosent mer enn de ellers ville gjort. Og hos oss brenner medarbeiderne for jobben, og det er kanskje det som gjør at vi har lykkes bedre enn mange andre de siste årene, sier Are Omdal som kan slå i bordet med et sykefravær som over flere år har ligget rundt 2 prosent. – Det er nesten ingen som slutter hos oss heller, verken blant montører eller ledelse. Det er også en bekreftelse på at de brenner for jobben, legger han til.

Scanmatic Elektro har blitt kåret til gasellebedrift både i 2015 og 2016. De ble også nominert til prisen "Entrepreneur Of The Year 2016" av Ernst & Young, der økonomi, strategi, HMS og pågangsmot var blant karakteristikaene ved bedriften som ble trukket frem. – Det var veldig inspirerende og lærerikt å ta del i, sier Are Omdal.