NHO

Innhold

Næringslivet møter stortingskandidatene

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Stortingsbygningen og syriner. Foto: Stortinget

De digitale møtene blir en anledning til å vite mer om hva politikerne er opptatt av, samtidig som det også er en god anledning til å fortelle politikerne hva som er viktig for bedriftene! Foto: Stortinget.

Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, Arendal Næringsforening, Lister Nyskaping, EBA, Nelfo og NHO Agder arrangerer i fellesskap en serie med åpne digitale frokostmøter der bedriftene kan møte de mest sentrale stortingskandidatene i Agder de kommende ukene.

Vi trenger å få fart på jobbskapingen i Agder. Gjennom disse møtene ønsker vi å få vite hvordan de ulike partiene vil legge forholdene til rette for at bedriftene kan skape de nye jobbene som vår region trenger i fremtiden!

Dette blir en anledning til å vite mer om hva politikerne er opptatt av, samtidig som det også er en god anledning til å fortelle politikerne hva som er viktig for bedriftene!

Møtekalenderen: 

De digitale frokostmøtene varer i inntil 45 minutter og er åpne for alle medlemsbedrifter i NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, Arendal Næringsforening, EBA og Nelfo.