NHO

Innhold

NHOs medlemmer: Pengemangel og permitteringer

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Byggeplass

NHOs medlemsundersøkelse viser at situasjonen nå er prekær i så godt som alle bransjer og i absolutt hele landet, som en følge av koronaviruset.

Nesten hver tredje bedrift frykter de vil få problemer med å betale regninger i den nærmeste fremtid. Over halvparten av NHO-bedriftene på Sørlandet oppgir også at de allerede har gjennomført permitteringer på grunn av korona-krisen.

Dette er noen av hovedfunnene i en fersk medlemsundersøkelse som NHO offentliggjorde fredag ettermiddag. Dette er den tredje medlemsundersøkelsen NHO har gjennomført etter korona-krisen startet for alvor, og den bekrefter at situasjonen er alvorlig for stadig flere bedrifter.

- I den første undersøkelsen i starten av krisen oppga hver fjerde bedrift at de regnet med å måtte permittere. I undersøkelsen som ble gjennomført for en uke siden fryktet åtte av 10 bedrifter at permitteringer kunne bli aktuelt, og nå ser vi altså at over halvparten av alle allerede har gjennomført permitteringer. Dessverre antar vi at stadig flere vil måtte gjennomføre tilsvarende tiltak, sier konstituert regiondirektør Trond Madsen i NHO Agder.

NHOs medlemsundersøkelse viser at situasjonen nå er prekær i så godt som alle bransjer og i absolutt hele landet, som en følge av koronaviruset. Tallene for Agder skiller seg i liten grad ut fra landsgjennomsnittet:

  • Halvparten (50 prosent) har gjennomført permitteringer – dobbelt så mange som for én uke siden (24 prosent). Og til tross for permitteringene som er varslet denne uken: nesten 8 av 10 vurderer (77 prosent) fortsatt å permittere utover det som er gjort.
  • Særlig høyt innen reiseliv, der 9 av 10 bedrifter (87 prosent) har permittert ansatte, og 73 prosent har permittert mer enn tre firedeler av sine ansatte. Også høyt antall permitteringer i service og handel (76 prosent).
  • 3 av 10 bedrifter (28 prosent) planlegger nedbemanning/oppsigelser.
  • 3 av 10 (28 prosent) har likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Også her er problemet størst i reiseliv.
  • 8 av 10 (82 prosent) har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Opp fra 68 prosent i forrige undersøkelse.
  • 54 prosent har problemer med å levere varer og tjenester, opp fra 42 prosent i forrige undersøkelse.
  • Vi ser stadig tydeligere tegn til at verdikjeder rammes. 61 prosent av bedriftene oppgir at leverandørene deres har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser.

- Det er umulig å forhindre alle negative effekter av denne krisen, men vi må alle gjøre det vi kan for å minimere effektene så mye som mulig. Derfor har vi Agder etablert god dialog med både kommuner, regionale myndigheter og NAV. Ambisjonen er å holde så mye aktivitet som mulig i gang, og å få i gang nye prosjekter der det er mulig så raskt som mulig, sier Trond Madsen.

Her finner du råd til arbeidsgivere fra NHOs advokater og nyheter relatert til koronaviruset.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: