Foto:

Ønsker tettere samarbeid mellom skole og næringsliv

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Jente som sveiser

Målet med konferansen er et bredere samarbeid på tvers av politikere, skole, opplæringskontor, bedrift og ansatte i jakten på dyktige fagfolk i årene som kommer. Foto: Magnhild Vanebo. Foto:

For å sikre dyktige fagfolk i årene som kommer, satser både NHO, LO, Eyde-klyngen og Agder fylkeskommune på et bredere samarbeid mellom næringsliv og skole. 17.oktober kan du lære mer om dette på Kompetansedagen 2019.

"Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?" er tittelen på kompetansedagen. Samarbeid er nøkkelen dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Trepartssamarbeidet og et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv er særlig viktig nå fordi verden og ny teknologi beveger seg raskere enn noensinne. Kompetansedag 2019 har som mål å skape en bedre bevissthet rundt dette.

Program og påmelding 
 
Tips og verktøy

Gjennom å samles blir vi alle bedre kjent, og vi håper da at det blir enda enklere å samarbeide om å få flere ungdom til å velge og fullføre yrkesopplæring. Det er også et mål at bedriftsledere og tillitsvalgte gjennom diskusjonsoppgaver får flere tips og verktøy i arbeidet med å rekruttere og utdanne flere fagarbeidere. 

Målet med konferansen er et bredere samarbeid på tvers av politikere, skole, opplæringskontor, bedrift og ansatte i jakten på dyktige fagfolk i årene som kommer.