NHO

Innhold

Bedriftene vil investere mer og ansette flere

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment studio

Fremgangen i næringslivet på Agder fortsetter. Dette er det entydige signalet fra siste utgave av NHOs  økonomibarometer.

Internasjonal handelskrig og manglende avklaring omkring Brexit bidrar til å skape usikkerhet for mange norske eksportbedrifter. Likevel er det økende optimisme blant stadig flere bedrifter i Agder. 

- Dette avspeiler at norsk økonomi er halvveis i sitt tredje oppgangsår, med drahjelp fra økte olje- og      bedriftsinvesteringer. Flere bedrifter skal øke bemanningen. Samtidig er det flere som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette kan hindre videre vekst.  I tillegg til nye vurderinger fra medlemsbedriftene og nye makroanslag viser også kvartalsrapporten hvordan bedriftene tilpasser sitt   arbeidskraftbehov, også dette basert på ferske svar fra medlemsbedriftene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

NHOs økonomibarometer baserer seg på en undersøkelse blant medlemsbedriftene. Når man brekker tallene ned på regionalt nivå, viser det seg de ulike regionene i landet begynner å få et stadig mer likt konjunkturbilde. Etter oljeprisfallet i 2014 har regionene på Sør- og Vestlandet vært preget av svakere vekst enn resten av landet, men dette bildet er nå iferd med å jevne seg ut. 

Økonomibarometeret måler forventinger i næringslivet gjennom å sammenholde antallet bedrifter som er positive til fremtidsutsiktene med dem som er negative. Når flere bedrifter er positive enn negative, så defineres dette som en samlet optimsme i næringslivet. Overvekten av positive bedrifter er følgende innenfor disse nøkkelområdene:

  • Forventninger om vekst: + 20 prosentpoeng
  • Bedring i markedsutsiktene: + 29 prosentpoeng
  • Økning i nyansettelser: + 30 prosentpoeng
  • Økte investeringer: + 7 prosentpoeng

 

 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: