NHO

Innhold

Vi må gripe mulighetene i 2021

Kronikkforfatter Høye Høyesen oppfordrer til å se mulighetene som oppstår i kjølvannet av den pågående koronapandemien.

Koranapandemien traff norsk og internasjonalt næringsliv raskt og hardt i mars. Veldig mange av bedriftene på Sørlandet har vært rammet av effektene. Forhåpentlig kan vi legge krisen bak oss i løpet av 2021. Vår tro og vårt håp er at den norske krisehåndteringen vil gi norske bedrifter gode muligheter til å skape vekst og lønnsomhet i tiden fremover.

For oss som jobber i NHO har 2020 vært preget av et intenst arbeid for å sikre best mulig rammevilkår for medlemsbedriftene, tilpasset den krisen pandemien har skapt. Mange bedrifter har mistet omsetning og aktivitet over natten. Vi har alle har måttet snu oss raskt rundt og finne løsninger og tiltak som kunne hjelpe bedrifter og sikre arbeidsplasser. Vi opplever at det norske trepartssamarbeidet har vist seg fra sin aller beste side i 2020: Myndighetene har lyttet til arbeidslivets parter, de har svart med tiltakspakker, kompensasjonsordninger, tilpasning av regelverk og økte budsjetter på mange områder. Det betyr ikke at alle problemer og utfordringer er løst. Men det betyr at situasjonen nå ved årsskiftet tross alt er langt bedre enn vi kunne fryktet.

NHO har blitt hørt og vi har oppnådd mye som har kommet bedriftene til gode. Blant annet:

  • Utvidet permitteringsordning
  • Forbedret kompensasjonsordning for bedriftene som har tapt mest omsetning
  • En tung satsing på karbonfangst og lagring
  • Redusert og utsatt skatter og avgifter
  • Økte veiinvesteringer
  • Ny satsning på viktige EU-programmer innenfor forskning og utdanning
  • Økt innsats mot arbeidslivskriminalitet
  • Redusert formueskatt

Vi opplever at samarbeidet mellom myndigheter og arbeidslivet har vært svært godt, også regionalt. Kommuner og fylkeskommunen har tatt ansvar og bidratt til å få i gang aktivitet og etterspørsel. Det har vært vilje til å tenke nytt og vilje til å gjøre tilpasninger som bedriftene har etterspurt og hatt behov for. Det har vært viktig – og det kommer til å bli minst like viktig i 2021.

Vi vet at vaksinene kommer. Vi vet det vil hjelpe. Men vi vet ennå ikke hvor lang tid det tar før vi får en mer normalisert situasjon. Det vi likevel vet er at når vi vender tilbake til en mer normal situasjon, vil mye være forandret. Derfor trenger vi fortsatt politikere som skjønner at ingenting er viktigere enn jobbskaping. Derfor trenger vi en enda mer aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk, både på lokalt og nasjonalt nivå, for å skape nye muligheter. Kravene til omstilling og nyskaping kommer ikke til å bli mindre. I vår region må blant andre oljeleverandørindustrien fortsatt jobbe med omstilling slik at de kan lykkes i overgangen til grønnere verdiskaping. Det kommer til å bli krevende, men også denne utfordringen står vi best rustet til å løse om vi samhandler og har felles mål for regionen.

Selv om 2020 har vært et tøft år for veldig mange, så har også 2020 vært et år som har vist hvilke uforløste muligheter vår region har. Reiselivsbedriftene har hatt det spesielt tøft, men mange av dem kan samtidig se tilbake på en rekordsommer. Det har kanskje ikke kompensert for alle tapte inntekter i de øvrige månedene, men forhåpentlig kommer mange av de rekordmange gjestene tilbake til Sørlandet igjen.

Vi ser også at seriøse investorer satser på fremtidsrettede næringer i vår region. I Åmli planlegger Bergene-Holm, sammen med blant andre Shell, å gjøre milliardinvesteringer i en biozin-fabrikk som skal foredle Agder-skog til klimavennlig drivstoff. Og vi har selvfølgelig store forventninger til hva Morrows batterifabrikk kan bety for regionen. Med utgangspunkt i vår tilgang til ren, fornybar energi og en prosessindustri i verdensklasse, kan Sørlandet bli kjent som "The Battery Coast" i fremtiden. Det har vært inspirerende å se den jobben kommunene har gjort for å legge til rette for en slik etablering, og forhåpentlig vil de som nå er skuffet over at Morrow valgte en annen lokalisering, bruke det grundige forarbeidet de har gjort til å tiltrekke seg andre og like fremtidsrettede etableringer. Disse initiativene kan være med på å skape de jobbene vi trenger for å løfte arbeidsmarkedet i vår region og bidra til at Sørlandet kan preges av økt yrkesdeltakelse, økt tilflytting, økte investeringer, vekst og trivsel.

Krisen er ikke over. Men vi ser lyset i tunnelen. Og vi ser nye muligheter. Selv om de neste månedene kan bli krevende for mange, så har vi som region store muligheter. Nå handler det om å gripe dem. Sammen!

Kronikken er underskrevet Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder. Kronikken stod på trykk i Fædrelandsvennen torsdag 31. desember 2020