NHO

Innhold

Viktig å koordinere innsatsen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Fylkesordfører Arne Thomassen

Utstrakt koordinering er avgjørende for å lykkes, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Agder fylkeskommune har virkemidler som kan være aktuelle for å bøte på skadevirkningene i næringslivet. – Vi jobber også med å koordinere tiltak i landsdelen sammen med blant annet NHO, LO, KS, Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge og klyngene på Agder, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

– På Agder har vi fra før et tett og godt samarbeid med partene i arbeidslivet, organisasjoner og det offentlige. Det en stor fordel for Agder i tidene vi er inne i nå. Fylkeskommunen har lang tradisjon for å jobbe på tvers og å koordinere innsats. Denne kompetansen bruker vi for fullt nå, forklarer fylkesordfører Arne Thomassen.

Koordinere partene for å skaffe nødvendig oversikt
– Vi har tett dialog med blant annet NHO, LO, KS, Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge og klyngene på Agder. Gjennom arbeidet med å koordinere tiltak i landsdelen, vil vi få oversikt over hva som faktisk trengs for å få landsdelen best mulig gjennom dagens krisen. Gjennom dialog og koordinering kan vi bidra til at innsatsen settes inn der den vil ha best virkning for næringslivet, sier Thomassen.

Fylkeskommunens virkemidler
Agder fylkeskommune vurderer ulike regionale satsinger og tiltak som kan avhjelpe den vanskelige situasjonen for næringslivet på Agder og holde aktiviteten oppe. Dette gjelder bl.a. håndteringen av tilskudd til bedriftsintern opplæring, BIO-midler, som forvaltes av fylkeskommunen og som er styrket i den nasjonale krisepakken for næringslivet.

– Agder fylkeskommune har også andre virkemidler som kan være aktuelle for å bøte på skadevirkningene i næringslivet. Dette gjelder både egne tilskuddsmidler og tilskudd vi har gitt gjennom oppdragsbrev til blant annet regionale næringsfond, Innovasjon Norge og Siva. Dette jobber vi med å konkretisere nå, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

– I tillegg kommer det ekstraordinære tiltak lokalt og nasjonale hjelpepakker. Vi vil legge til rette for smidig håndtering i en vanskelig tid og jobber med hvordan vi best gjør dette og kobler mot de behov som vi ser. Da er utstrakt koordinering avgjørende for å lykkes, sier Thomassen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: