NHO

Innhold

Hvordan kan du dra nytte av NHO & Norsk Industri?

  • 24. nov 2020Kl. 14:00–15:00
  • Webinar (lenke sendes ut i forkant)

Få informasjon bl.a. om det siste fra tariffoppgjøret, situasjonen rundt Covid-19 nå og hvilke tiltak som gjøres, aktuelle arbeidsrelaterte problemstillinger, gode verktøy for en enklere hverdag (Arbinn).

Det blir mulighet for å stille spørsmål, komme med tilbakemeldinger og gi innspill både på forhånd og under møtet.

Program

14.00 - 14.05
Velkommen
v/regiondirektør Målfrid Baik, NHO Arktis

14.05 - 14.10
Om Norsk Industri
v/direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri

14.10 - 14.20
Hvilke saker jobber vi mest med for tiden?
v/direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri

14.20 - 14.40
Tariffoppgjøret, arbeidsgiverspørsmål, Covid-19-forskriften
v/direktør Carla Botten-Verboven og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll

14.40 - 14.45
Arbinn – en fantastisk verktøykasse
v/Nora Køber Garvoll

14.45 - 14.55
Spørsmål og kommentarer

14.55 - 15.00
Avslutning v/regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO Nordland