NHO

Innhold

Hva må bedrifter være oppmerksom på når de ønsker å samarbeide om å levere tilbud? v/Konkurransetilsynet, NHO og FLO

  • 24. feb 2021Kl. 08:30–09:30
  • Gratis

Mange oppdragsgivere oppfordrer leverandører til å samarbeide om levering av tilbud i deres anbudskonkurranser. Hvilke regler må du forholde deg til når du vurderer et slikt samarbeid? Hva vil det si for deg som leverandør? Konkurransetilsynet gir oss en innføring i konkurranselovens bestemmelser om ulovlig samarbeid, og gir eksempler på tilfeller der man kan og ikke kan samarbeide om å levere tilbud. Sammen med Konkurransetilsynet deltar også NHO og FLO

Foto: Ole-Sverre Haugli

Arnhild Margrethe Frøystad og Torunn Onarheim Hauge fra Konkurransetilsynet gir oss en innføring i konkurranselovens bestemmelser om ulovlig samarbeid, og gir eksempler på tilfeller der man kan og ikke kan samarbeide om å levere tilbud. Eksempler på tilfeller der man kan og ikke kan samarbeide vil bli gitt.

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO/NHO Arktis deltar aktivt med å stille spørsmål og kommentere fra et leverandørperspektiv.

Bjørn-Andre Engelberth Jorang og Elisabeth Kristensen fra FLO Strategiske anskaffelser kommentere og svare ut fra et oppdragsgivers perspektiv.

 

Når du har meldt deg på vil du motta en lenke til teamsmøte dagen før eller samme dag som webinaret starter.

Arrangør: Prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen v/Sápmi Næringshage og Troms- og Finnmark fylkeskommune sammen med NHO/NHO Arktis og Midt-Troms Næringshage.

For spørsmål: kontakt svein@sapminh.no / 907 56 277