Arrangement, Medlemsmøte

Hva er næringslivets samferdselsbehov? Innspillsmøte om Regional transportplan Troms 2022-2033

30. aug 2022, kl. 11.00–14.00 Scandic Ishavshotell, Tromsø
Påmeldingsfrist 25.08.22

Tirsdag 30. august kl. 11.00-14.00 inviterer NHO Arktis og Næringsforeningen i Tromsøregionen til innspillsmøte om Regional transportplan Troms 2022-2033.

Nå har næringslivet muligheten til å være med å påvirke innholdet i handlingsplanen, som vil legge føringer på samferdselsprioriteringer de neste 10 årene. Vi trenger innspill fra hele regionen på hva som må prioriteres i det videre arbeidet:

  • Hvilke tiltak i RTP vil redusere konkurranseulempen for din bedrift?
  • Hvilke samferdselstiltak må igangsettes for at din bedrift skal få realisert videre satsinger/utviklingsplaner?

Regional transportplan for Troms skal vedtas av politikere i desember. Vi inviterer til sofaprat og vil høre hvilke ambisjoner politikere har får samferdsel i Troms. Har du innspill til politikere? Deltakere får mulighet til å ta ordet!

NHO Arktis og NFTR har i februar levert høringsinnspill til planprogrammet for RTP, les innspillet her: Høringssvaret til handlingsplanen skal leveres høsten 2022, og det er dette vi ønsker innspill til på møtet. I tillegg er KBNN til stede for å innhente innspill til sin rapport om næringslivets infrastruktur behov.

Ønsker du å sende NHO Arktis og NFTR dine skriftlig innspill, send gjerne dette til charlotte.lindquister@nho.no. 

Program:

11.00-11.30 Lunsj

11.30-11.45 Velkommen v/Næringsforeningen i Tromsøregionen og NHO Arktis

11.45-12.15 Presentasjon av RTP handlingsplan v/samferdselsavdeling, Troms og Finnmark fylkeskommune.

12.15-12.25 Presentasjon av prosjektet «Næringslivets infrastruktur behov» TBA

12.25-12.35 Pause

12.35-13.20 Næringslivets innspillsrunde

13.20 -13.50 Sofaprat med politikere

13.50-14.00 Oppsummering av dagen

Arrangementet er gratis og vi starter med lunsj, men vi krever påmelding.