NHO

Innhold

30 000 nye arbeidsplasser i nord

  • 20. jan 2021Kl. 11:00–12:30
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 20. jan 2021

NHO i nord har mål om 30 000 nye arbeidsplasser i privatsektor. Hvor minimum 15 000 arbeidsplasser kommer gjennom å inkludere mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet. Er det mulig og hvordan får vi det til?

NHO og LO samles om målet og ønsker velkommen til et spennende webinar. 

Programmet er som følger: 

11.00 - 11.15: Demografiutfordringer i distriktene ved Victor Normann - hvilke trusler og muligheter peker utvalget på?

11.15 - 11.30: Distriktsnæringsutvalget ved Svein Richard Brandtzæg – hvilke trusler og muligheter peker utvalget på?

11.30 - 11.35: Jonas Stein, medlem av demografiutvalget – kommenterer rapporten med Nordnorske perspektiv.

11.35 - 11.40: Merete Nygaard Kristiansen, medlem av distriktsnæringsutvalget  - kommenterer rapporten med Nordnorske perspektiv.

11.40 - 11.45: Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder

11.45 - 11.50: Tomas Norvoll, fylkesrådsleder

11.55 - 12.00: Adrianna Ubeda, styreleder NHO Arktis – næringslivets perspektiv

12.00 - 12.05: Espen Haaland, styreleder NHO Nordland – næringslivets perspektiv

12.05 - 12.10: Geir Myrflott, LO,  LO’s nordområdestrategi

12.10 - 12.30: Dialog mellom innlederne, med deltakelse av :

  • Målfrid Baik-NHO Arktis
  • Daniel Bjarmann-Simonsen NHO-Nordland
  • Bjørn Johansen-LO i Troms og Finnmark
  • Rita Lekang LO i Nordland