NHO

Innhold

Årsmøte 2019

  • 20. jun 2019Kl. 15:00–16:45
  • Bankgata 9 Tromsø sentrum
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 17. juni 2019

Styret i NHO Arktis inviterer alle medlemmer til årsmøte i Tromsø 20. juni.

NHO Arktis, styreleder og nestleder

Styreleder Tore Wæraas og nestleder Adrianne Ubeda.

Årsmøtet avholdes i NHO Arktis lokaler i Bankgata 9. Innkalling og dagsorden med saksdokumenter er sendt ut til medlemmene. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være mottatt senest 7. juni 2019.

Årsmøtet starter med et faglig innlegg ved administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark. Fokuset settes på hvordan de jobber for å bidra til råstofftilgang langs kysten som kan sikre helårlige arbeidsplasser på land.

Velkommen til alle medlemmer.