Arrangement, Webinar

Nord i Sør i Nord

21. jun 2021, kl. 16:00–18:00

Det er velkjent at Nord-Norge er rik på naturressurser, men sliter med den demografiske utviklingen. Storstilt klimaomstilling, digitalisering og økte krav til innovasjon krever tilgang til mye og høy kompetanse i alle bransjer. Hva må til for at også små- og mellomstore bedrifter, som vi har mange av i nord, også kan stå langt fremme for å ta del i omstillingen?

Pandemien satte en lei stopper for den tradisjonelle Nord i Sør-konferansen i januar. NHO-fellesskapet i Nord-Norge inviterer derfor til et digitalt miniseminar der tema er "Energi, klimaomstilling og hvordan nordnorsk næringsliv skal få ta del i verdiskapingen".

Vi spør: Hva må til for å lykkes med å sikre konkurransekraft for nordnorske bedrifter når vi skal levere på klimamål og omstille samfunnet samtidig? Og hvem har ansvaret for hva?

Den politiske debatten vil handle om hvordan nordnorsk næringsliv kan ta del i verdiskapingen og hvordan vi kan opprettholde aktivitet i hele regionen i ei tid med store omstillinger.

Program

  • Velkommen til Harstad v/ ordfører Kari-Anne Opsal
  • Velkommen til debatt v/ Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis. 
  • Stortingsmeldingen "Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser" v/Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
  • Samtale mellom statsråd Ingebrigtsen og ordstyrer Gard L. Michalsen
  • Fire 3-minutters – fokus: den viktigste muligheten for styrke grønn konkurransekraft i nord– hva må gjøres for å skape flere nye arbeidsplasser:

-              Norsk Olje og Gass

-              EBA

-              Sjømat Norge

-              NHO Reiseliv

  • Debatt – hvordan skal grønn vekst bidra til 30.000 nye arbeidsplasser i nord?

Deltakere: Erlend Svardal Bøe (H), Cecilie Myrseth (Ap) og Sandra Borch (Sp)

Ordstyrer: Gard L. Michalsen

  • Avslutning v/ Målfrid Baik

Om oss:

Nord i Sør er et internt prosjektfelleskap i regi av NHOs regionforeninger i Nordland og Troms og Finnmark, Sjømat Norge, NHO reiseliv Nord-Norge, Entreprenørforeningen (EBA) i Nord-Norge og Norsk Olje og Gass. Norsk Industri er også tilknyttet dette samarbeidet. Hvert år, dagen før NHOs årskonferanse i Oslo i januar arrangerer NHO-fellesskapet i Nord-Norge den årvisse Nord i Sør-konferansen i Oslo. Her samler vi rundt 400 ledende nærings- og samfunnsaktører fra Nord-Norge og sentrale myndigheter til en dialog om næringslivet, mulighetene og utfordringene i nord.