NHO

Innhold

Møt PST og politiet i Finnmark

I samarbeid med Hammerfest Næringsforening og NHO Arktis har vi invitert representanter fra PST og Finnmark politidistrikt til halvdagsseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trendene og trusselvurderingene.

Politiet

Møt PST og Politiet i Finnmark.

På seminaret vil PST presentere årets nasjonale trusselvurdering. Du vil også få presentert hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen, som omhandler IKT-sikkerhet og datakriminalitet.

Både E-tjenesten og PST har i sine årlige trusselvurderinger trukket frem Russland og Kina som store aktører i cyber. De samme landene har også tydelig uttalt at de ser Nordområdene som strategisk viktig. KPMG drøfter mulige konsekvenser utviklingen i cyberdomenet kan få for risikobildet norsk næringsliv står overfor i nord, og forteller hva virksomheter kan gjøre for å ruste seg for det norske myndigheter har kalt en "ny normalsituasjon i nord".

Arrangementet er åpent for alle, men medlemmer gis prioritet ved fulltegnelse.

 

Program

1130: Dørene åpnes til registrering og enkel bevertning

1200: Trym Enoksen, regional koordinator for NSR og politiets næringslivskontakt Olaf Magnus Andreassen ønsker velkommen

1210: Distriktsenhetsleder PST – nasjonal trusselvurdering 2019

1245: Kriminalitetsbildet i Finnmark ved Finnmark Politidistrikt

1315: Pause

1335: Arne Røed-Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd presenterer hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen

1405: KPMG, Ingunn Kolberg Vedeld - Cyber og Nordområdene

1440: Oppsummering og avslutning

Programmet blir oppdatert fortløpende. Vi tar forbehold om små endringer.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: