NHO

Innhold

Møt PST og politiet i Finnmark

I samarbeid med Hammerfest Næringsforening og NHO Arktis har vi invitert representanter fra PST og Finnmark politidistrikt til halvdagsseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trendene og trusselvurderingene.

Politiet

Møt PST og Politiet i Finnmark.

På seminaret vil PST presentere årets nasjonale trusselvurdering. Du vil også få presentert hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen, som omhandler IKT-sikkerhet og datakriminalitet.

Både E-tjenesten og PST har i sine årlige trusselvurderinger trukket frem Russland og Kina som store aktører i cyber. De samme landene har også tydelig uttalt at de ser Nordområdene som strategisk viktig. KPMG drøfter mulige konsekvenser utviklingen i cyberdomenet kan få for risikobildet norsk næringsliv står overfor i nord, og forteller hva virksomheter kan gjøre for å ruste seg for det norske myndigheter har kalt en "ny normalsituasjon i nord".

Arrangementet er åpent for alle, men medlemmer gis prioritet ved fulltegnelse.

 

Program

1130: Dørene åpnes til registrering og enkel bevertning

1200: Trym Enoksen, regional koordinator for NSR og politiets næringslivskontakt Olaf Magnus Andreassen ønsker velkommen

1210: Distriktsenhetsleder PST – nasjonal trusselvurdering 2019

1245: Kriminalitetsbildet i Finnmark ved Finnmark Politidistrikt

1315: Pause

1335: Arne Røed-Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd presenterer hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen

1405: KPMG, Ingunn Kolberg Vedeld - Cyber og Nordområdene

1440: Oppsummering og avslutning

Programmet blir oppdatert fortløpende. Vi tar forbehold om små endringer.