NHO Arktis årskonferanse 12. mars Alta

12. mar 2024, kl. 09.00–14.30
700 kr - medlem og 900 kr - ikke medlem
reklame for årskonferanse

Foto: NHO

Årets tema: Lederskap og løsninger 

NHO Arktis sin regionale årskonferanse skal handle om lederskap og løsninger innen grønn konkurransekraft, kunstig intelligens og digitalisering og globale markeder og europeisk samarbeid.

Næringslivet har gitt oss innovasjoner samfunnet nyter godt av i dag. Bedriftene vil finne løsninger igjen. På vår regionale årskonferanse møter du noen av disse. 

Du møter også regionens beslutningstakere innen politikk, næringsliv og akademia og får  regionale topplederes perspektiver på løsningene. På programmet skal vi høre mer fra dagsaktuelle aktører og problemstillinger rammet inn av starten på målgangen for Finnmarksløpet. 

Lederskap og løsninger  
09:00 Velkommen til regional årskonferanse 

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør, NHO Arktis 

Monica Nielsen (Ap), ordfører i Alta kommune

Merete Jørstad, daglig leder, Finnmarksløpet 

09:10 Kunstig intelligens og ny teknologi skaper verdier 

Marit Heimdal, sekretariatsleder, Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF)

Kristoffer Wickstrøm, førsteamanuensis maskinlære, UiT Norges Arktiske Universitet  

Panelsamtale:  
Mathias Aaen Pedersen, Snøhotellet Kirkenes, Johannes Nilsen, daglig leder, Abdera, Kristoffer Wickstrøm, førsteamanuensis, UiT Norges Arktiske Universitet 
Samtalen ledes av Vibeke Tannvik, rådgiver, NHO Arktis

09:55 Grønn omstilling – hva gjør vi?  

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO 

Andreas Haugen, daglig leder, Avju Solutions  

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett, Statnett 

Panelsamtale: 
Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord, Toril Røe Utvik, leder nordområdeenhet, Equinor, Thomas Myhre, daglig leder, Polarkonsult AS
Samtalen ledes av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør, NHO Arktis 

10:45 Pause 

11:05 Samarbeid, globale markeder og merkevarebygging 

Visit Arctic Europe, film

Anders Bongo-Wiik, daglig leder, Arctic Lavvo

Linda Tangen, avdelingsleder, Innovasjon Norge Arktis 

Rune Lennart Andreassen, bryggerimester, Mack ølbryggeri 

11:50 Lunsj  

12:50 Hvordan skal vi lede og hva er godt lederskap?  

Panelsamtale:
Hanne Kræmer, konsernsjef Sparebank1 Nord-Norge, Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO, Dag Rune Olsen, rektor, UiT Norges arktiske universitet
Samtalen ledes av Stein Vidar Loftås, konserndirektør kommunikasjon, samfunn og bærekraft, Sparebank1 Nord-Norge 

13:25 Politisk panel

Samtale med Ivar B. Prestbakmo (Sp), Tom Einar Karlsen (Ap), Bengt-Rune Strifeldt (Frp). Alex Bjørkmann (H).
Samtalen ledes av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør, NHO Arktis 

13:50 Vi ser fremover - hvordan ta eierskap til egen framtid? 

Kristiane Mauno Krystad, kommunikasjonsleder, Arctic Energy Partners  

Mats Isaksen, prosjektleder, Linken næringshage  

14.05 Slutt

Kvelden før, altså 11. mars kl. 19:00, møtes vi til en utformell samling på Alattio. Alle er velkommen.