NHO

Innhold

NHO Arktis årskonferanse 2019: Sjekkpunkt Finnmarksløpet!

 • 8. mar 2019Kl. 09:00–15:00
 • Scandic Alta Løkkeveien 61, Alta
 • Medlem NHO/ANF og partner Finnmarksløpet: 500,- Ordinær deltaker: 950,-
 • Påmeldingsfrist 5. mars 2019

I år samarbeider årskonferansen med Finnmarksløpet, Alta Næringsforening og Laks er viktig for Finnmark (Lerøy, Cermaq, NRS og Grieg Seafood). Sammen vil vi belyse hvorfor verden er viktig for Nord-Norge og Nord-Norge viktig for verden.

NHO Arktis Årskonferanse

For vår region Troms, Finnmark og Svalbard som er preget av eksportnæringer og grense til Finland og Russland vil temaet være ekstra relevant. Våre naturressurser er unike og vi må samarbeide om dem. Og uansett om vi driver med turisme, idrettsarrangement, industri eller handel, må vi jobbe sammen mot et felles mål.

Norge har lange og stolte handelstradisjoner. Handel har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. Mesteparten av handelen har vi i dag med EU. EØS-avtalen gjør Norge til en del av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport.

Gjennom årene er utnyttelse av naturressurser koblet med klokskap, teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Over tid har vi bygget opp et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv. Få land har høyere produktivitet enn Norge, og vi har et arbeidsliv preget av høy tillit og samarbeid.

En urolig og uforutsigbar verden påvirker samfunnet, bedrifter og individer i Norge. Vi som verdensborgere merker konsekvensene av de globale utfordringene i våre liv. Dermed blir verdens utfordringer også våre utfordringer.

Disse globale utfordringene krever globale løsninger. Alene er vi sårbare. Derfor må vi samarbeide mer og ikke mindre. Vi må kjempe for felles spilleregler.

De og flere andre vil gi innsikt om en verden i endring. Samtidig skal vi vise hvilke muligheter både vi som samfunn og bedrifter har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil vise verdien av norske fortrinn, ikke minst med vekt på den norske modellen. Dette er en modell for hvordan vi organiserer samfunnet med konkurrerende bedrifter, velferdstjenester for alle og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Både i næringsliv og idrett er det viktig å konkurrere på like vilkår, at alle har lik sjanse til å lykkes.

Finnmarksløpet er Europas lengste sledehundeløp, har deltagelse fra et titalls nasjoner og er et løp hvor alle konkurrerer med alle.  Det tøffe løpet går gjennom syv av Finnmarks kommuner, med start og målgang i Alta. Finnmarksløpet har etablert seg som en av Nord-Norges sterkeste merkevare, og er det mest medieomtalte idretts- og kulturarrangementet i Finnmark. Vi inviterer deg også med til å bli med på folkefesten, og oppleve den magiske stemningen i gågata i Alta sentrum.  Løpet starter i gågata om kvelden fredag 8. mars (FL 1200), og om formiddagen lørdag 9. mars (FL junior og FL 500).

 
Program
 • 09:00 - 11:00
  Del 1

   

  Velkommen

  Målfrid Baik, NHO Arktis

  Svanhild Pedersen, Finnmarksløpet

  Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening

  Roger Pedersen, Laks er viktig for Finnmark

  Konferansier: Adrianne Ubeda

   

  Verdien av handel – Utenrikstjenestens bistand til norske bedrifter

  Hilde Skorpen, avdelingsdirektør Næringslivsseksjonen i Utenriksdepartementet

   

  Vi og verden

  Arvid Moss, president NHO

   

  Universitetets bidrag til et konkurransedyktig næringsliv i nord

  Sveinung Eikeland, viserektor ved UiT Norges Arktiske Universitet

   

  Hvordan kan nordnorske bedrifter hjelpe verden?

  Linda Beate Randal, direktør i Innovasjon Norge Arktis

   

  I samtale med:

  Erik Ianssen, administrerende direktør i Selfa Arctic (produsent av verdens første hybride fiskebåt)

 • 11:00 - 12:30
  Del 2

   

  Mat til verden

  Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge

   

  I samtale med:

  Jessica Lien Johnsen, business controller Grieg Seafood Finnmark

  Helene Jakobsen, kvalitetsansvarlig Båtsfjordbruket

  Samtalen ledes av Roger Pedersen

   

  Synergieffekten av arrangementsturisme i nord?

  Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

   

  I samtale med:

  Svanhild Pedersen, daglig leder Finnmarksløpet

  Kari Jæger, universitetslektor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier UiT

  Samtalen ledes av Hilde Bjørkli

   

  Energi til verden - levende lokalsamfunn

  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass

   

  I samtale med:

  Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør Petro Arctic

  Tom Eirik Lysmen Jakobsen, basesjef Asco Hammerfest

  Samtalen ledes av Kjetil Kristensen

 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 15:00
  Del 3

   

  Kampen om Saltdalshytta

  Birgitte Næss, norgesmester i hundekjøring 2018 langdistanse

   

  Ingen konkurransekraft uten god infrastruktur

  Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

   

  Paneldebatt: Hvordan øke verdiskaping i den nye regionen?

  Fylkesordførerkandidatene fra partiene

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Fremskrittspartiet

  Debatten ledes av Målfrid Baik

   

  Værvarsel for Nord-Norge

  Trond Hanssen, konserndirektør Finnmark i SpareBank 1 Nord-Norge

#005