NHO

Innhold

Tariffseminar, Kirkenes

NHO Arktis inviterer til seminar med informasjon om årets lønnsoppgjør og lokale forhandlinger. I tillegg vil du få lære mer om lønnssystemet og hvordan tilpasse det som er egnet for din bedrift. Seniorrådgiver Mona Haug Medhus fra tariffavdelingen i NHO holder seminaret.

Håndhilsen LO og NHO, tariffoppgjøret 2019

I år er det et mellomoppgjør i tariffoppgjøret. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.
Her får du bakgrunnen for forhandlingene men ikke minst nyttige tips om lokale forhandlinger i din bedrift.

Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret.

Agenda for seminaret:

- Informasjon om tariffoppgjøret
  * Status og bakgrunn 
  * Den økonomiske situasjonen 
  * Forhandlingsresultatet

- Lokale forhandlinger / - forhandlingsteknikk 
  * Typer overenskomster
  * Forberedelser 
  * Forhandlingsprosessen

- Lønnssystemer