Webinar

Webinar: Hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier stiller Forsvarsbygg i konkurransene?

24. nov 2020, kl. 10:00
Gratis
Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes

Dette er påmelding til et webinar med fokus på hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier Forsvarsbygg stiller i konkurransene? Webinaret er et samarbeid mellom Prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen v/Sápmi Næringshage, Troms- og Finnmark fylkeskommune, NHO Arktis og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg ved Elizabeth Calder og Hege Leiknes gir oss ett innblikk i hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier Forsvarsbygg stiller i konkurransene? Videre blir det presentert en oversikt over hvilke type anskaffelser Forsvarsbygg planlegger i 2021. NHO/NHO Arktis v/Advokat Arnhild Dordi Gjønnes er med som fagperson på fagområdet offentlige anskaffelser.

Webinarene avsluttes innen en time.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gjort opptak av disse webinarene.

Når du har meldt deg på vil du motta en lenke til teamsmøte dagen før eller samme dag som webinaret. 

For spørsmål: kontakt svein@sapminh.no / 907 56 277