NHO

Innhold

Webinar: Styret som ressurs - sammensetning, ansvar og honorering

  • 18. feb 2020Kl. 10:00
  • webinar
  • Gratis

Styret bør være en sentral ressurs for å utvikle selskapet. Webinaret gir et innblikk i kriterier for sammensetning av styret, forventninger til styret og styremedlemmene og organisering av styrearbeid.

#205

Gratis kurs

Kurset vil videre belyse styrets rolle vis a vis eierne og administrasjonen. Ansvar styret har innen bla. økonomistyring, finansiering og HMS vil også bli gjennomgått. Det blir også knyttet noen kommentarer til honorering av styremedlemmer, særlig i bedrifter med begrensede økonomiske ressurser.
Erik Rosen, Advokatfirmaet Nova i Eurojuris.