Forskjellsbehandler i skjenkebevillings - saker

Advokat i NHO Arktis, Sigurd Kinge reagerer på forskjellsbehandlingen Tromsø kommune gjør.

Advokat i NHO Arktis, Sigurd Kinge reagerer på forskjellsbehandlingen Tromsø kommune gjør.

Tromsø kommune følger ikke eget regelverk i praksis. NHO ber Tromsø kommune gjennomgå regelverket for skjenkebevilgning.

Formannskapet stemte 14. august for at Graffi Grill, en av de nye restaurantene på Havneterminalen, skal innvilges skjenkebevilling. Det er bra. Årsaken til at dette er mulig, er at kommunen har kommet til at kommunens egen Havneterminal, ikke er å anse som et kjøpesenter. Dette til tross for at Havneterminalen har samlet flere butikker og serveringsteder under ett og samme tak; noe som de fleste vil forbinde med et kjøpesenter.

NHO Arktis oppfordrer kommunen til å ta en snarlig gjennomgang av sine retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger. Det er spesielt punkt 4.2 NHO mener Tromsø kommune nå har gått bort fra:

«Det gis som hovedregel ikke skjenkebevilling til nye steder som er:
(f) plassert i eller i tilknytning til varehus/kjøpesenter.».

På denne bakgrunn av denne regelen, har Tromsø kommune tidligere avslått søknader om skjenkebevilling på bl.a. Jekta fra Lotus Vin- og mathus i 2015, og fra restaurantkjeden Egon i 2018. Avslaget for Egon i 2018 medførte at kjeden valgte å legge sine etableringsplaner på Jekta på is.

- «Vi mener denne forskjellsbehandlingen er problematisk, sier NHO Arktis sin advokat, Sigurd E. Kinge, og legger til at når Tromsø Kommune avslo restaurantkjeden Egon sin søknad, begrunnet kommunen forbudet mot skjenkebevilling på kjøpesentre slik:

Bakgrunnen for en slik begrensning er å blant annet å unngå alkoholservering på steder der det oppholder seg barnefamilier og andre, for at disse skal slippe å bli eksponert for drikking av alkohol når de er på handletur.  

- «Når dette er et av de bærende hensynene bak kommunens forbud mot skjenkebevilling på kjøpesentre, er det betimelig å spørre hvordan Havneterminalen skiller seg såpass fra Jekta på dette punktet. Legger Tromsø kommune til grunn at verken barnefamilier og andre vil oppholde seg på Havneterminalen», spør Kinge seg.

Kinge viser til styreleder i Tromsø Havn KF, Jarle Heitmanns, beskrivelse av Havneterminalen i avisen iTromø 27. januar 2018: «– Jeg tror havneterminalen blir attraktiv for byens befolkning og ikke bare tilreisende. Det vil bli et sted å oppholde seg og hvor man kan handle». NHO Arktis er enig at det er dette Havneterminalen er blitt.

For NHO Arktis er det viktig å understreke at vi ikke er imot skjenkebevilling på verken Havneterminalen eller andre plasser. Tvert imot; NHO stiller seg positiv til en liberal, men samtidig rettferdig rusmiddelpolitikk. Advokaten mener det blir feil når Tromsø kommune innvilger skjenkebevilling til leietakere i sitt eget kjøpesenter/havneterminal, mens andre private aktører, som Jekta, ikke får det. Det er usaklig forskjellsbehandling, og brudd på likebehandlingsprinsippet, sier Sigurd E. Kinge.

Det er ikke nødvendig å skulle ha et såpass rigid regelverk som kommunen har i dag. Kommunen bør kunne vise tillitt til at ledelsen på byens representative kjøpesentre klarer å drive en fornuftig intern kontroll under eget tak, slik man ser andre kjøpesentre i Norge får til. Skjenkestedene på kjøpesentre vil naturligvis også være bundet av de samme offentlige skjenkereglene som alle andre skjenkesteder i Tromsø.

Det er neppe noen som på alvor tror at byens kjøpesentre verken ønsker, eller kommer til å tillate, at deres profil som både barne- og familievennlig samlingsplasser blir endret, selv om enkelte av restaurantene der skulle få skjenkebevilling.

NHO Arktis blir nå å oppfordre aktører som har fått avslag på bevilgningssøknader tidligere, om å søke på nytt, og håper politikerne tar opp de alkoholpolitiske retningslinjene til ny diskusjon.