NHO

Innhold

Brexit -verden raser ikke sammen, men det kommer til å bli krevende

Nyhet

Publisert

#205

I dag starter Brexit.

Men ved midnatt skjer det, altså. Britene forlater det europeiske fellesskapet - EU. Vi er forberedt. Arbeidsplassene og verdiskapingen i fiskeri- og sjømatnæringen og industrien i nord, er trygge -i første runde.

Det praktiske er på plass. Skillsmisseavtalen er signert av UK og Europaparlamentet med virkning fra 31. januar. EU og UK setter nå i gang forhandlinger og utfallet av disse er vikige for Norge. 

Norge er avhenge av god avtale 

Norge og norske bedrifter vil ikke merke noe til Brexit på kort sikt siden vi er endel av overgangsordningen, men det er ennå usikkerhet om hvordan den fremtidige handelsavtalen med UK vil se ut. 

Det er nå viktig at regjeringen sørger for at Norge ikke blir nedprioritert når London nå skal forhandle med mange samtidig - ikke bare EU, men kanskje også USA og en lang rekke andre land. Vi trenger en mest mulig omfattende avtale som også omfatter handel med tjenester, og helst fri bevegelse av personer. Samtidig må vi være godt koordinert med Brussel, fordi mye av EUs avtale også vil gjelde oss gjennom EØS-avtalen.

Bedriftene må være forberedet på nye handelshindringer fra neste år 

Det er klart at Storbritannia går ut av EUs tollunion og EUs indre marked etter overgangsperioden. En ny avtale vil ikke sikre like gode handelsvilkår som EØS. Det betyr at det 1. januar 2021 oppstår nye handelshindre i form av grensekontroll, kvalitetskontroller og nye godkjenningsprosedyrer. Det blir også nye tollprosedyrer som i verste fall innebærer lange køer og forsinkelser på grensen. Det kan også bli vanskeligere å hente inn britiske arbeidere.

Storbritannia, Norge og EU skal gjennom året inn i tøffe forhandlinger for å få til best mulige handelsavtaler for alle parter. Dette arbeidet blir viktig og NHO skal følge nøye med i prosessen.