Bygg og anleggsnæringen ga omstillingsråd til Statsministeren

BA næringen og statsminister Erna Solberg

NHO Arktis, EBA Nord-Norge og Smart Construction Cluster møtte statsministeren Erna Solberg. Fotograf: Ann Christin Pettersen.

Årlig investerer Norge ca 440 mrd kr i bygg og anlegg (BA). Investeringene må innrettes mer mot behovet for digital omstilling i bygg -og anleggsprosjekter.

BA næringen ønsker seg å få til en sterkere digitale omstilling

Årlig investerer Norge ca 440 mrd kr i bygg og anlegg (BA). Investeringene må innrettes mer mot behovet for digital omstilling i bygg -og anleggsprosjekter. .

NHO Arktis, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Smart Construction Cluster (SCC) møtte statsminister Erna Solberg og representanter fra flere departementer, fredag 16. mars. Statsministeren var i Alta i anledning et toppmøte om kompetansebehovet som veksten i Nord-Norge skaper, og for å ta imot vinnerne av Finnmarksløpet. 

I møtet presenterte SCC klyngesatsningen i Alta og hvordan det jobbes både nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i tiltakene i Bygg 21 strategien, Digitalt Veikart for BA næringen og Jeløya erklæringen viste SCC hvordan politisk tilpasning av Jeløya tiltakene ville kunne øke farten på omstillingen. Omstillingen må ledes av involverte bedrifter, samt sikre en sterk regional forankring.

Etterspørsel fra det offentlige

Det offentlige må raskt bygge bestillerkompetanse på heldigitale BA bestillinger og må aktivt bruke sin innkjøpsmakt til å styrke konkurransekraften til de bedriftene som investerer i digitaliseringskompetanse. Analyser viser at det kan bygges 25 % mer vei og bygg for samme investeringsbeløp hvis mer digitaliseres. 

Hvis ikke det offentlige, som er en stor kunde for BA næringen, etterspør digitale løsninger vil omstillingen gå langt tregere. «Vi har investert tungt i å bli en ledende digital Byggentreprenør, men vi får alt for sjeldent bruk for denne kompetansen da det offentlige fortsatt bestiller på gamlemåten» sa styremedlem Eirik Kivijervi i møtet med statsminister Erna Solberg.

Videre presenterte SCC hvordan engelske politikere har gått foran i sin digitale satsning, og kan dokumentere store effektiviseringsgevinster gjennom sin betydelige tilførsel av midler til «Government Construction Strategy». SCC mener Norge har noe å lære her.

I Jeløya erklæringen ligger det en økt satsning på næringsklynger som omstillingsmotorer. I de nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster finnes det kun en bygg og anleggs klynge. «Vi trenger en bedriftsledet, klyngebasert og regional forankret politisk satsning for å realisere gevinstpotensialet på 100 milliarder» uttalte daglig leder i Smart Construction Cluster, Tor-Arne Bellika.  

Det pågår et Smart Construction Cluster initiativ også i Tromsø og bransjeforeningen EBA er med der. «BA-bransjen består i hovedsak av mindre bedrifter, og vi trenger både mer samarbeid og politisk drahjelp for å øke farta på omstillingen» uttalte Stein Winfeldt leder for EBA i Nord-Norge i oppsummeringen av møtet.