NHO

Innhold

Det går godt i nord

Portrett av Målfrid Baik.

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Finnmark.

Det er ikke rart at bedriftene i nord er optimistiske, for landsdelen preges av økt sysselsetting og sterk eksportvekst.

Dette er mulighetenes region, og fremtiden er lys, men vår største utfordring er å skaffe nok folk. Det er i nord bedriftene sliter mest med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Vekst i nord

Tar man et tilbakeblikk på fjoråret, kunne vi skilte med god eksportvekst. Det er utvilsomt sjømat som er viktigst for Troms og Finnmark, der den utgjorde henholdsvis 90 og 85 prosent av vareeksporten (eksporttallene fra olje og gass tas ikke med i SSB sine statistikker). Det er også verdt å merke seg at Troms har hatt den høyeste prosentvise endringen i landet med 21 prosent i 2016, grunnet sjømat.

Preget av optimisme

Reiselivsnæringen kan også vise til rekordstor økning, og det er spesielt vinterturisme