NHO

Innhold

En gledelig nyhet for flyplassprosjektene i nord

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

Regiondirektørene Daniel Bjarmann-Simonsen og Målfrid Baik.

Krisen i luftfarten rammer ikke bare flyselskapene. Når det knapt går fly, tjener heller ikke selskapet som eier og driver flyplassene penger. Dagens varslede krisepakke til Avinor, med ca. fem milliarder kroner til dekning av inntektstap, kan være redningsplanken for flyplassprosjektene i nord.

Avinor sitter med nøkkelen til flere av flyplassprosjektene i nord. Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, og Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland, ser lysere på fremtiden etter dagens varsel om krisepakke.

  • Selv om det fortsatt vil være noe usikkerhet, er dette en pakke som er helt nødvendig for å holde liv i de prosjektene som Avinor har planlagt, sier Målfrid Baik. Hun har stor tro på at utvidelsen av Tromsø Lufthavn nå ikke blir skjøvet frem i tid. Denne flyplassen er jo et viktig nav for arbeidspendling og annen viktig persontransport i hele landsdelen, avslutter Baik.

  • Et Avinor lammet av inntektsbortfall er skummelt for hele regionen vår. Med denne pakken vil vi kunne sikre store investeringsprosjekter som gir arbeidsplasser i utbyggingsfasen, og som samtidig vil være nødvendig for den fremtidige jobb- og verdiskapingen i landsdelen, sier Bjarmann-Simonsen. Han legger til at dette gir håp for både Polarsirkelen Lufthavn og det store lufthavnprosjektet i Bodø.

En effektiv flyplass med nok kapasitet i Tromsø er et av de viktigste samferdselsprosjektene for hele den nordlige delen av Nord-Norge, ikke bare for Tromsø, kommenterer direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Stein Windfeldt.

  • For vår bransje er dette store og viktige utbyggingsprosjekter som vil bidra til viktig aktivitet til bygg- og anleggsbransjen i en periode hvor vi trenger det som mest. Det sier direktør i EBA Nord-Norge, Stein Windfeldt.

  • For jobb- og verdiskapingen i Nord-Norge, både nå og i fremtiden, er dette en virkelig gladnyhet, avslutter lederne samstemte.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: