NHO

Innhold

En halv million til det beste plast-forslaget

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

For bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell i kampen mot plast, åpner Handelens Miljøfond pengeboka og sprer 13 millioner kroner ut over landet. Hver bedrift som blir plukket ut får en halv million kroner til å skape eller sikre arbeidsplasser innen plast og miljø. Søknadsfristen er 18.mai og utlysningen retter seg særlig mot bedrifter som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt.

Handelens Miljøfond framskynder nå utlysning av 13 millioner kroner for å bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser som fjerner plastforsøpling og gjør plastbruken mer effektiv. Utlysningen fordeles med to tilskudd på kr 500 000 i hvert fylke, fire tilskudd i Troms og Finnmark, tre i Oslo og ett på Svalbard.

- Vanskelige tider åpner også nye muligheter. Kreativiteten blir ekstra stor. Med en rask ekstrautlysning vil Handelens Miljøfond være med å omsette nye muligheter til økt innsats for å løse miljøproblemer fra plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

-  Plastforsøplingen og altfor ineffektiv bruk av plast er problemer verken natur, reiseliv eller sjømatnæring kan leve med. Problemet blir enda større hvis koronakrisen ødelegger bedrifter og næringsliv som skulle være med å løse problemene, sier Hansson.

Koronapandemien har ført til den største arbeidsledigheten i Norge siden 1930-årene. Alle deler av samfunnet gjør nå en stor innsats for å få oss gjennom krisen. Handelens Miljøfond bidrar i første omgang med en framskyndet utlysning spesielt rettet mot å sikre eller skape jobber.

- I denne unntakstilstanden er det viktigere enn noen gang å investere i miljøvern og grønne jobber, sier Hansson.

Søknader
Søknader sendes elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet. Søknader sendt på andre måter vil ikke bli vurdert. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Tildelinger annonseres i juni 2020.

Dette må søkeren blant annet oppfylle:

  • bidra til å redusere plastforsøpling og/eller bidra til mer effektiv bruk og håndtering av plast, f.eks gjenvinning
  • ha et organisasjonsnummer
  • sende elektronisk søknad innen fristen 18. mai 2020
  • ha en klar ide og beskrive hvordan midlene skal brukes
  • beskrive i en enkel forretningsplan hvordan tilskuddet vil føre til varige arbeidsplasser
  • tydelige og realistiske budsjetter

Spørsmål om søknaden?
Ta gjerne kontakt med prosjektforvalter i Handelens Miljøfond,
Terje Eckhoff, tlf 41412982, mail: terje@handelensmiljofond.no

 

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsning for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Fondet får inn 50 øre per plastbærepose som omsettes av medlemmene, og pengene er øremerket miljøtiltak innen plast. Medlemmene av fondet favner bredt, fra de store dagligvarekjedene til både store og små aktører i faghandelen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: