NHO

Innhold

EN LUFTFART I KRISE, ER KRISE FOR BEDRIFTENE

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Foto: Gaute Bruvik fra bildebank www.nordnorge.com

Vi er helt avhengige av et godt flytilbud i nord, men nå står det i akutt fare. Våre tre store flyselskap sliter, og om ikke noe gjøres vil det gå fra krise til kollaps. Dette påvirker oss alle, men verst er det at arbeidsplasser og verdiskaping står på spill, både på kort og lang sikt. Uten solide krisepakker fra myndighetene, og snarlig lemping av smitteverntiltak, vil det komme til å koste dyrt – for bedriftene, lokalsamfunnene og menneskene her nord.  

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, og Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland, er enige. Nå må flyselskapene reddes, hvis ikke vil en hel landsdel lide.  

- Det er full stans i flytrafikken. Tall fra Avinor viser at det i påska var en nedgang i flytrafikken på rundt 95 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Vi ser en næring som nå kjemper for å holde seg flytende, og som ikke vil klare seg uten nødhjelp, sier regiondirektør Målfrid Baik.    

-De nordnorske bedriftene, og samfunnet for øvrig, er helt avhengige av flytilbudet. Vi  har ingen andre  gode alternativer - det er trikken vår. Om ikke flyselskapene er der når krisen er over, vil vi kunne se en langt større krise for det nordnorske samfunnet i tiden fremover, fortsetter Bjarmann-Simonsen.    

Når ett selskap står i fare for å gå konkurs, et annet permitterer 90 prosent av de ansatte og det siste reduserer kraftig i tilbudet, er dette en varslet krise.   

- Reiselivet er den næringen som kjenner dette kraftigst på pengeboka akkurat nå. Nord-Norge og Svalbard ligger langt unna volummarkeder i Sør-Norge og utlandet. Derfor er gode flyforbindelser en vesentlig forutsetning for å kunne tilby den unike landsdelen vår til resten av Norge og verden, i årene fremover. Om ikke flytilbudet er der, vil heller ikke reiselivet være det, sier Bjarmann-Simonsen alvorlig.    

- Redusert kapasitet på flyforbindelser fra utlandet begrenser nordnorske reiselivsbedrifters tilgjengelighet fra utenlandsmarkedene. Dersom det ikke gjøres kraftige grep for å få flere fly på vingene igjen vil det, ifølge SAS, ta to til tre år før kapasitet og trafikkmengde er oppe på samme nivå som før koronaviruset kom. Med slike utsikter, vil det bety mer eller mindre full stopp i en næring som skulle hatt gode tider framover og bidratt med skattekroner til felleskassa, sier Målfrid Baik.   

- La det også være sagt at det ikke bare er reiselivsnæringen som vil lide. Bygg- og anleggsnæringen, industrien, sjømatnæringen og mange flere, inkludert det offentlige, er også helt avhengige av flytilbudet for å kunne levere de varene og tjenestene de skal, presiserer regiondirektørene, og legger til at det er en betydelig grad av arbeidspendling i landsdelen.  

Norske myndigheter skjønner alvoret, men alvoret kan ikke gjentas ofte nok. Krisepakker må på bordet, og smitteverntiltakene må lempes. 

- Vi er takknemlige for at norske myndigheter tar situasjonen på alvor, men vil minne om at det er viktig å ha flere flyselskap i trafikk – det skaper en sunn konkurranse som kommer alle reisende til gode, sier regiondirektøren i Nordland, og minner om 1990-tallets flymonopol med skyhøye priser på innenriksruter.  

- Alt henger sammen, og et velfungerende flytilbud er helt avhengig av god infrastruktur. Regjeringen må derfor også sikre Avinors finansiering og ressurssituasjon, som er betydelig forverret gjennom krisen, sier Målfrid Baik. Hun understreker betydningen av å komme fram til løsninger som bidrar til at Avinor ikke må stoppe bygge- og vedlikeholdsprosjekter og snarere kan fremskyve prosesser til flere prosjekter. 

- På lang sikt risikerer vi at Nord-Norge blir mindre attraktivt både som bo- og besøkssted. Sånn kan det ikke være. Vi skal redde verden med bærekraftig mat, kraft, reise, industri og grønne produkter, og da må vi tiltrekke oss folk og kompetansen som kan være med å bidra til fremtidens jobb- og verdiskaping i nord, avslutter regiondirektørene samstemte. De presiserer at et godt flytilbud er en av nøklene for å klare det. Da må krisepakker på bordet og smitteverntiltakene lempes.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: