Avklaring: En-meteren gjelder fremdeles

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Ved midnatt torsdag 25. mars 2021 ble Covid-19-forskriften oppdatert, og mange fryktet på forhånd at de tidligere nasjonale avstandskravene på 1 meter for serveringsteder og arrangement skulle bli til 2 meter. Dette ble likevel ikke tilfellet. En-meteren gjelder fremdeles.

ServeringsstederEtter at endringene nå er gjennomført (per 25. mars 2021 kl. 14:15), operer Covid-19-forskriften (§ 14a), som tidligere, med krav om at det skal legges til rette for at gjester og ansatte ved serveringssteder, kan holde én meters avstand til personer i annen husstand.  

Arrangement: Forskriftens bestemmelser om krav til avstand på arrangementer (§ 13c) operer, også som tidligere, med krav om at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. 

Det er likevel på sin plass å minne om at Regjeringen anbefaler alle og enhver å holde 2 meter til andre utenfor egen husstand, kjæreste m.v., der det er mulig. 

Det kan også komme lokale særregler som strammer inn 1-meteravtandskravet i enkelte kommuner. Vi anbefaler derfor våre medlemsbedrifter i serverings- og arrangementbransjen å også holde seg oppdatert på sin kommunes hjemmeside. 

Les mer om de siste endringene på NHO Reiseliv sine hjemmesider her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2021/dette-betyr-de-nye-tiltakene-for-deg/  

Covid-19-forskriften finner du på Lovdata.no: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470  

Regjeringens nyeste anbefalinger finner du på Regjeringen sine hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/