Fortsatt ledige studieplasser med oppstart til høsten

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Trenger du eller noen av dine ansatte faglig påfyll? sjekk ut hvilke tilbud som finnes

I jungelen av utdanningstilbud har vi forsøkt å lage en oversikt over hva og hvem som tilbyr utdanninger for fagarbeidere og andre ansatte med lengre utdanning enn videregående skole, i vår region. Det er fortsatt ledige studieplasser høsten 2021.

Læringskompetanse blir en viktig nøkkelfaktor for ansatte i fremtidens arbeidsliv og stadig flere velger en fagskoleutdanning for fremtiden og flere vil søke etter -og videreutdanning. Det å ha fokus på å øke kompetansen til ansatte, i disse endringstider, gjør også at ansatte opplever det som viktig at de tilegner seg ny kunnskap og får økt læringskompetanse. En slik forankring gir økt motivasjon og ansatte som bruker sin økte kompetanse til beste for bedriftenes vei inn i fremtiden.

 
Oversikt over ledige studieplasser hos utdanningstilbydere i Troms og Finnmark
 
Fagskolene i Troms og Finnmark

Fagskolene gir høyere yrkesfaglig utdanning. Mer informasjon om fagskole her.  Fra 25. mai kan du søke på ledige studieplasser på fagskolene.

Fagskolen i Troms:

Fagskolen i Troms har lokasjon i Tromsø, Harstad og på Skjervøy. Avdeling for verkstedtekniske fag ligger i Harstad. Prosess- og næringsmiddelfag finner du på Skjervøy. I Tromsø tilbys dekkoffiserutdanning, maskinoffiserutdanning, anleggsfagbyggfagelkraftIt-drift og sikkerhet og helse- og omsorgsfag.

Flere ledige studieplasser innen bygg, anlegg, elektro, teknikk og helse. Se samordna opptak for ledige plasser her

Fagskolen Troms har oppstart på tre nye tilbud til høsten 2021. De er søkbar nå.  

BIM - Bygningsinformasjonsmodellering - installasjon 

BIM Installasjon gir kompetanse som digital tekniker og koordinator for teknisk infrastruktur som VVS og elektro i byggebransjen med tittel BIM – Tekniker. Fordypningen gir kompetanse til å modellere først og fremst tekniske anlegg og noe bygningskonstruksjoner med 3D-modelleringsprogram.
Studiet er nett og samlingsbasert og gjennomføres på deltid over 2 år med 50 % studiebelastning. Studiet gir 60 studiepoeng. 

Relevante fagbrev er for eksempel for eksempel, Automatikkmekanikerfaget, Automatiseringsfaget, Elektrikerfaget, Energimontørfaget, Tavlemontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, Heismontørfaget, Energioperatørfaget, Rørleggerfaget, Kulde- og varmepumpemontørfaget, Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Bygningsinformasjonsmodellering – Konstruksjon

BIM Konstruksjon gir kompetanse som digital tekniker og koordinator i byggeprosesser med tittel som BIM - Tekniker. Studiet gir kompetanse til å modellere først og fremst bygningskonstruksjoner og noe tekniske anlegg med 3D-modelleringsprogram. Studiet gir 60 studiepoeng. Studiet er nett og samlingsbasert og gjennomføres på deltid over 2 år med 50 % studiebelastning.

Relevante fagbrev for dete studiet er betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og andre byggrelaterte fagbrev

KEM – Klima, Energi og Miljø

Nye bygg leveres med store integrerte tekniske anlegg. Dette stiller krav til at ledende personell har kunnskap om de ulike anlegg, og er kritiske, slik at man oppnår de energi-, miljø- og klimakravene som myndigheter og markedet til enhver tid krever. KEM gjennomføres som nettbasert deltidsstudium over 3 år med inntil 15 ukesamlinger, fordelt med 2 samlinger i høstsemesteret og 3 samlinger i vårsemesteret. 

Opptakskrav for alle tre studier:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
  • Realkompetansevurdering
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen første semester.
  • Søkere til BIM bør ha god grunnleggende datakompetanse innen generell bruk, mappe og filstrukturer, filformater og gjerne innen tegneprogrammer.

Aktuelle søkere bes sende en kortfattet søknad med dokumentasjon på relevant fagbrev eller praksis til jan-oyvind.pedersen@tffk.no

Nordkapp maritime fagskole:

Les mer om hva fagskolen tilbyr her. Ledige plasser på: Dekksoffiser, Høyere fagskolegrad, heltid.

Fagskolen Kirkenes:

Kirkenes tekniske fagskole tilbyr utdanning innen anlegg og bergverk. 

 

Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

 

Folkeuniversitetets fagskole

Folkeuniversitetet tilbyr kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. Tilbudene er landsdekkende. Skolen er også behjelpelig med å sette opp egne kurs eller linjer ved interesse og behov. Mer info om deres studietilbud finner du her.  

Ledige studieplasser til høsten: Kreftomsorg og lindrende pleie, Fagskolegrad, deltid, høst, samlingsbasert, nettbasert. Tilbys i Tromsø, Finnsnes og Vadsø.

 
Noroff

På Noroff kan du velge mellom 21 fremtidsrettede studier innen teknologi og digitale medier. Alle studier er godkjent av Lånekassen. Noroff tilbyr høyskolestudier og fagskolestudier på campus og på nett. De har ikke campus i Troms og Finnmark. Alle studier har løpende opptak. Se studietilbud for mer informasjon.

 

Samiske høyskole Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences

Samisk høgskole har hovedcampus ved Diehtosiida i Kautokeino. Tilbyr både enkeltemner, heltid -og deltidsstudier og videreutdanning. Se ledige kurs her.

 

UIT Norges arktiske universitetet

UIT Norges arktiske universitetet tilbyr bachelor, masterprogram, årsstudier, etter -og videreutdanning, enkeltemner, forkurs, Y-vei, realfagskurs mm. Det tilbys undervisning på campus og nettbasert. Universitetet har campus 10 steder i nord. Hvor og hva som tilbys på de ulike studiestedene kan du se her.

Videreutdanninger og nett- og samlingsbaserte studier ved UiT: https://uit.no/utdanning/videreutdanning. Etter- og videreutdanningsemner kan søkes i EVU-web. Enkeltemner som er søkbar finnes i oversikt i emnekatalogen.

Alle ledige enkeltemner og heltid -og deltidstudier finner her. 

 

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er opplæringstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb. Det finnes bransjeprogram innen reiseliv, frisør, detalj- og faghandel, industri- og byggenæringen, anleggsbransjen, mat- og drikkeindustri, elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen, helse og omsorg, olje-, gass- og leverandørindustrien og maritm næring. Sjekk ut de ulike tilbudene her.