NHO

Innhold

Glad for pakken, men bare delvis fornøyd

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

Vadsø Fotograf: NHO Arktis

-Dette er et godt utgangspunkt for Stortingets behandling. Slik kommenterer regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, forslaget til krisepakke som regjeringa la frem i går. Baik forventer blant annet at kompensasjonsordninga fortsetter også inn i 2021.

Regjeringa har vært lydhøre og foreslår å bruke 1,4 milliarder kroner for å komme reiselivet og bedrifter som er knyttet til reiselivet, til unnsetning. -For hardt prøvede bedrifter i Troms og Finnmark er det godt nytt at krisepakken nå kommer på plass, sier regiondirektør Baik som likevel ikke er helt fornøyd med regjeringas forslag.

-Dekningsgraden må opp til 70 %, nedbetalingstida av risikolån må forlenges fra 3 til 6 år og ventilordninga bør utvides, sier regiondirektøren i NHO Arktis.

Bør utvides ytterligere

I forslaget som regjeringa la frem i går ettermiddag får bedriftene dekket 50 prosent av sine uunngåelige faste kostnader, justert for omsetningsfallet. NHO mener fortsatt at kompensasjonsgraden burde være 70 prosent, slik at bedriftene får dekket en større andel av sine faste kostnader.

NHO er selvsagt likevel glade for at kompensasjonsordningen for reiselivet kommer på plass, slik at bedriftene vet hva de kan søke om fra januar av.

-Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til og at også bedriftene i Troms og Finnmark som blir indirekte rammet av krisen i reiselivet, kan få kompensasjon, sier Målfrid Baik. Det er likevel en utfordring at bedriftene ikke vil få utbetalt midlene før på nyåret.

 Regjeringa foreslår også en tilleggsordning – en såkalt ventilordning.  Dette er en ordning for bedrifter som er indirekte knyttet til reiselivet, som for eksempel vaskerier og butikker. Disse må kunne bevise at minst 80 prosent av inntekta er reiselivsrelatert for å kunne søke om disse midlene. Ventilordningen er doblet i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, til 100 millioner kroner. NHO ønsket opprinnelig at ventilordninga ikke var rammestyrt, men kunne gis til alle som tilfredsstiller kriteriene. Dette ønsket har ikke regjeringa innfridd.

Må gjelde også etter nyttår

Bedriftene kan søke om kompensasjon fra januar og kan da søke kompensasjon for de fire siste månedene av 2020. NHO mener at ordninga myndighetene nå innfører også må gjelde inn i 2021. Bedriftene må få hjelp så lenge koronakrisen pågår. Dette må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021.

-Bedriftene trenger større forutsigbarhet enn det regjeringa legger opp til nå.  Derfor må ordninga fortsette også utover i 2021, mener Baik.