NHO

Innhold

Gratulerer med morsdagen - din kunnskap er avgjørende!

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

#120

1.mars er søknadsfristen til videregående opplæring, og det er mamma som har den største påvirkningen på ungdommen når skole skal velges.

6 av 10 bedrifter i Troms og Finnmark trenger mer kompetent arbeidskraft. Så den første oppfordringen er å rådgi ungdom til å fullføre skolegang og ta utdanning. Utdannelse er en døråpner og gir muligheter 

 Yrkesfag er mulighetenes vei. Hvis du velger et av de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene, kan du ta en hel utdanning allerede mens du går på videregående. Det er mange grunner til å ønske seg en utdanning som kombinerer teori med praksis, og et praktisk yrke. Lønn under utdanning er en ekstra bonus. Yrkesfag gir muligheter til kontinuerlig utvikling om man ønsker det. Fra praktisk arbeide til å starte egen bedrift. Og vil man etter hvert styrke egen kompetanse og muligheter er det gode løsninger for å kunne ta høyere utdann eller videreutdanning på fagskole. 

 God og riktig kompetanse er en forutsetning for en trygg og givende arbeidshverdag. Kun halvparten av oss er trygge på at det finnes en jobb til oss i framtidens arbeidsliv, viser en holdningsundersøkelse Ipsos har utført for NHO. Norge kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil vi mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at den som velger yrkesfag er sikret jobb.   

 NHOs kompetansebarometer for 2019 viser at bedrifter i Finnmark, Troms og Nordland er de som har størst udekket kompetansebehov i landet. Over 60 % av de spurte bedriftene sier de har et udekket kompetansebehov. Dette er femte året på rad bedriftene oppgir at de har stor mangel på kompetent arbeidskraft. Og bedriftene i vår region etterspør fagarbeidere. Etterspørselen etter personer med fagbrev innen teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel og restaurantfag er størst. Igjen, viser dette hvor viktig det er at flere velgeryrkesfagfullfører og består.   

 Så kjære mor, foreldre, rådgivere og samfunn. Ungdom må få god informasjon om hvilken kompetanseulike deler avnæringslivet har behov for.Karrieresenterne og rådgiverne spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Og vi vet at foreldre, og særlig mødre, er viktig når ungdommen søker informasjon i forbindelse med eget yrkesvalg. Derfor vil NHO oppfordre foreldre og foresatte til å aktivt hjelpe ungdommen til å velge en vei til en jobb i nord, for vi har ingen å miste. Ved å sette seg inn i næringslivets kompetansebehov vil foreldre kunne gi kvalifiserte råd om utdanning og jobbmuligheter til barna sine.  

 Lykke til!