NHO

Innhold

Hva gjør vi med det?

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik

Hele 66 prosent av NHO Arktis medlemsbedrifter rapporterte i fjor at de har et udekket kompetansebehov. 4 av 10 bedrifter forteller at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette. Like mange har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har måttet redusere virksomheten fordi de ikke har folk som kan gjøre jobben.  

Dette merker næringslivet i Troms og Finnmark. Hos Varangerkokken i Vardø har mangelen på kokker med kunnskap om de nordnorske mattradisjonene dempet vekstmulighetene. «Det er dyrt å lære opp utenlandske kokker hver sesong. I tillegg tar det lysten og viljen fra oss», uttalte daglig leder Tor Emil Sivertsen da NHOs kompetansebarometer ble presentert i fjor høst 

Alvorlig trussel 
 

Mangel på arbeidskraft er den alvorligste trusselen for verdiskapingen i Troms og Finnmark, og situasjonen har ikke endret seg nevneverdig det siste året. Samtidig har nordnorske virksomheter store investeringsplaner. Den siste investeringstellingen fra Konjunkturbarometer for Nord-Norge viser at det er planlagt investeringer for 742 milliarder kroner i landsdelen de neste 8 årene.  

Rundt 300 av disse milliardene kommer i petroleumsnæringen ute på sokkelen. I Troms og Finnmark er investeringsbehovet drøyt 200 milliarder kroner - en betydelig ambisjon som det er krevende å realisere uten tilgang på kompetent arbeidskraft.  

Hva gjør vi så for å bøte på denne utfordringen? For lite mener vi i NHO Arktis. 

Tar grep om egen rekruttering 

Troms og Finnmark fylkeskommune, sammen med partene i arbeidslivet, jobber riktig nok godt for å øke gjennomføringen i den videregående skolen. Det har bidratt til en positiv utvikling i gjennomføringsgraden de siste årene, men fortsatt ligger det nye storfylket et godt stykke bak andre regioner i Norge.  

 Videre har opplæringskontorene og bedriftene gjort en betydelig innsats for at Varangerkokken og andre serveringssteder i Troms og Finnmark skal få flere lokale kokker på søkerlista i årene som kommer. Det er positivt at søkertallene til restaurantog matfag har tatt seg opp det siste året.  

 I tillegg er det flere bedrifter som tar grep om egen rekruttering. I Dyrøy kommune har bedriften Demas i mange år jobbet aktivt mot lokal ungdom for å få de til å velge utdanninger som gir de mulighet til en spennende jobb i hjemkommunen. Det har gitt gode resultater i form av stabil tilgang på høykompetent arbeidskraft i Brøstadbotn.  

 I Tromsø ser vi det samme. Da søknadene til kulde- og varmepumpeteknikk stoppet opp, gikk bedriften PTG AS (tidligere Kuldetekniskaktivt ut for å rekruttere flere elever til denne utdanningen. Det samme gjorde de store olje- og gass leverandørene Aker BP, Equinor og Vår Energi da de aktivt rekrutterte elever til faget kjemiprosess i Hammerfest, for å sikre at linjen skulle bli startet opp.  

 Styrket samarbeid  

Tiltakene i Dyrøy, Tromsø og Hammerfest viser en trend hvor næringslivet er på ballen for å sikre at de har kvalifiserte arbeidstakere til sine virksomheter. Dette er et initiativ vi håper kommunene og fylkeskommunen griper fatt i og forsterkerVi i NHO Arktis tror at et styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv er nøkkelen for å lykkes med den fremtidige bemanningen til bedriftene i Troms og Finnmark.  

 Men løsningen er ikke at bedriftene står i kø for å komme inn i klasserommetVi ønsker at rådgiverne i grunnskolen skal bli bedre kjent med bedriftene i regionen og vite hvilken kompetanse de har behov for. Gjennom enda bedre rådgivning grunnskolen skal flere elever velge de yrkesfaglige utdanningene bedriftene faktisk har behov for.  

 Videre ønsker vi å utfordre foreldre og foresatte til å ta en aktiv rolle som rådgivere for sine barn. Ved å sette seg inn i næringslivets kompetansebehov vil foreldre kunne gi kvalifiserte råd om utdanning og jobbmuligheter til barna sine. Våre undersøkelser viser at mødre er særlig viktig når barna søker informasjon i forbindelse med eget yrkesvalg.  

 

Større fleksibilitet 

I tillegg må fleksibiliteten i samspillet mellom skole og næringsliv underveis i utdanningsløpet bli bedre. At elever i større grad kan veksle mellom bedrift og skole under utdanningen (vekslingsmodellen) har gitt noen positive erfaringer, men det er fortsatt en vei å gå før skolene er i stand til å tilpasse undervisningsløp, praksisperioder m.v. til de bedriftene de samarbeider med. Økt fleksibilitet i utdanningen og økt samarbeid mellom skole og næringsliv har positiv innvirkning på elevenes motivasjon, og vil kunne bidra til at enda flere gjennomfører yrkesfagutdanningene 

 

Etter- og videreutdanning 

Avslutningsvis er det viktig å være oppmerksom på at behovet for kompetanseutvikling ikke stopper når elever og studenter er ferdig med sine utdanningsløp. For å styrke konkurransekraften i nord må vi gjøre det mulig for flere bedrifter å utvikle egne medarbeideres kompetanse mens de står i jobb. Og dette må skje uten at de må ta permisjon eller ha et høyt fravær fra jobbenDette er en krevende øvelse, som blant annet krever utvikling av digitale etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å ta utdanning og kurs når du har tid, uansett hvor du bor. Skal bedriftene i Troms og Finnmark ha tilgang på den kompetansen de har behov for i et marked som er i stadig utvikling, må utdanningstilbudet og etter- og videreutdanningstilbudet speile denne utviklingen 

 Husk at skolen er næringslivets viktigste leverandør.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: