NHO

Innhold

Ikke bli årets julegris!

Nyhet, NHO Arktis, Nyhet

Publisert

Jul

Fotograf: Tim Mossholder from Pexels

Julebordsesongen er i full gang og sammen med bransjen er vi enige om å samarbeide for å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen. Vi gjenoppfrisker fem gode råd mot seksuell trakassering og deler en link til et nettkurs holdt tidligere i år.

I Nordlys på lørdag opplyste arbeidstilsynet at bare halvparten av nordnorske aktører i serverings- og overnattingsbransjen har rutinene for håndtering av seksuell trakassering på plass. Trakassering er ulovlig etter bestemmelser i både arbeidsmiljøloven og likestilling- og diskrimineringsloven, nettopp for å beskytte ansatte.

Hvis det ikke gjøres forebyggende tiltak, kan arbeidstilsynet gi arbeidsplassene pålegg. Som medlem i NHO får man tilgang til hjelpemidler som hjelper bedriften å legge forholdene til rette for de ansatte og til å håndtere eventuelle varslingssaker. Det største problemet er uansett gjesten som ikke kan oppføre seg skikkelig. Og her kan vi alle ta i et tak for at de ansatte på restauranten, baren og hotellet gjennomføre arbeidsdagen uten å være redd for å bli tafset på.


Når vi er på julebord med jobben kan vi passe på og si ifra hvis en av våre kollegaer går over streken av hva som er forventet oppførsel. Og forventet oppførsel er ganske enkel; ikke si eller gjør noe ovenfor personalet som du ikke ville sagt eller gjort ovenfor din egen datter eller sønn.

- Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Deretter at det følges opp med holdnings- og kulturendring på den enkelte arbeidsplassen. Dette må vi jobbe med hver dag, hele året. Målet må være at den enkelte arbeidstaker føler trygghet for å si ifra, enten direkte til den det gjelder eller til sin egen leder eller andre i bedriften, sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.

Her kan du få med deg et opptak av «Kurs om seksuell trakassering: Hvor går grensen?», arrangert i januar i år av NHO Reiseliv og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kurset er beregnet for bedriftsledere, avdelingsledere og HR-ansvarlige i bransjen: Ta kurset her.

5 råd mot seksuell trakassering:

1. Forebygg uønsket oppførsel
Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Det må følges opp med klare rutiner for varsling og hvordan dette følges opp. Seksuell trakassering er ikke noe som bare skjer i julebordsesongen. Dette er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb. Har virksomheten tidligere hatt episoder med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang. Dersom problemet er knyttet til enkeltpersoner bør leder også ta en særskilt samtale med den det gjelder.

Nyttige råd om rutiner for varsling finner du her.(Kun for NHO-medlemmer, krever innlogging) 

2. La folk gjøre jobben sin
Husk at de som serverer dere og gjør det hyggelig for dere på julebordet er ansatte som er på jobb denne kvelden. De har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø uten trakassering og krenkelser.

3. Husk at du er på jobb
Når du er på julebord eller i andre sosiale sammenhenger med jobben gjelder de samme reglene som i arbeidshverdagen. På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.

4. Vær tydelig som leder 
Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at festen er hyggelig for alle som deltar. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

5. Si fra til sjefen
Det er viktig at alle vet hvem de kan ta opp denne type opplevelser med. I tillegg til ledelsen vil både verneombudet og tillitsvalgte ha en viktig rolle.

Dessuten vil bedriftshelsetjenesten også være en varslingsinstans i de bedriftene som er knyttet til en slik tjeneste. Er det én som opplever ubehag kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan en stoppe en ukultur.