Foto:

Julebrev fra NHO Arktis

Foto:

Året 2021 har vært som en berg- og dalbane for mange bedrifter her nord. For 2022 ønsker vi stabilitet og forutsigbarhet som sikrer utvikling og vekst for bedriftene våre.

Det ble en tøff start på året for mange av våre medlemmer. Med nedstenging i januar ble situasjonen vanskelig, og spesielt utfordrende for reiseliv, handel og transport. Siden da har det svingt – 2021 har vært lite forutsigbar fordi vi aldri helt visste når pandemien ville ta en ny vending. Nå ved årets slutt står vi midt i en ny tøff periode, akkurat da vi trodde vi hadde lagt det verste bak oss.  

Ikke alle bransjer er like hardt rammet av koronarestriksjoner, men vi deler nok et felles ønske om et 2022 uten pandemi og smitteverntiltak. Dessverre må vi nok leve med korona også i det nye året. Da er det viktig å håndtere pandemien på en måte som gir trygghet for bedriftene og deres ansatte, slik at vi kan holde hjulene i samfunnet i gang. 

Samtidig som koronapandemien tar mye av oppmerksomheten vår, må vi ikke glemme andre viktige samfunnsutfordringer vi må løse sammen. Vår fremste oppgave i 2022 og mange år fremover er håndtering av klima- og miljøutfordringen. Her kreves det en storstilt innsats og de store løftene må skje i fellesskap. Det utvikles ny teknologi som gir omstilling til et samfunn med lavere utslipp, høyere ressurseffektivitet og mer sirkulære verdikjeder. Lykkes vi med å legge til rette for det, så kan bedriftene gå foran for å skape de løsningene vi trenger. 

NHOs “Veikart for framtidens næringsliv” er jobbet frem i samarbeid med næringslivet og viser at vi her nord har en stor oppgave – vi må skape 30 000 nye lønnsomme arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2030, for at landet fortsatt skal være økonomisk bærekraftig for neste generasjon. Det er en formidabel oppgave som må løses, til tross for krisen som koronaepidemien har satt oss i. 

Bedriftene er ryggraden i det norske velferdssamfunnet. De gir levende lokalsamfunn med private arbeidsplasser, tjenestetilbud og velferd for innbyggerne.  Bedriftene ønsker å finne løsningene for en bærekraftig fremtid.  En sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig fremtid som vi stolt kan tilby kommende generasjoner. 

 De nærmeste dagene kan vi forhåpentligvis ta en pust i bakken og nyte tid sammen med mennesker vi setter pris på.  Foran oss har vi et nytt og ubrukt år som skal fylles med både hardt arbeid og gode stunder. 

 Vi i NHO Arktis ønsker alle en riktig jul og godt nytt år! 

Målfrid Baik, Gunnar Nilssen, Kjetil Tidemandsen, Charlotte Lindquister, Sigurd Kinge, Vibeke Tannvik og Merete Jørstad.