NHO

Innhold

Kraftig økning i Airbnb-leie i Tromsø

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

I august ble det reservert 14 030 romdøgn gjennom Airbnb i Tromsø, en økning på 34 prosent fra samme måned i fjor.

Samtidig økte kapasiteten – altså tilgjengelige Airbnb-romdøgn – med 14 prosent, fra 30 479 i august i fjor til 34 699 i samme måned i år. Som følge av endringene har belegget stedet med 6,1 prosentpoeng, viser tall som informasjons- og analyseselskapet Capia har bearbeidet for NHO Reiseliv.

Til sammenligning var 69 130 romdøgn tilgjengelig på Tromsø-hotellene i august i år, ifølge Statistikknett.no. Det betyr at Airbnb-kapasiteten i Tromsø var oppe i halvparten av hotellenes kapasitet i august måned.

 

NHO utålmodige etter skattemessig likebehandling

NHO og NHO Reiseliv venter utålmodig på rapporteringsplikt for Airbnb-utleiere.

– Alle bør bidra til fellesskapet. Airbnb nyter godt av infrastruktur og tilrettelegging som hoteller og andre overnattingssteder bidrar til i gjennom skattekroner. Nå må vi sikre at også Airbnb-virksomhet bidrar til å styrke verdiskapingen i kommunen, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis. 

I forbindelse med neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020, men er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

– Frem til da er det opp til den enkeltes samvittighet om utleieinntektene blir innrapportert. Innrapporteringen fra Airbnb vil derfor bli et viktig gjennombrudd i arbeidet med å få mer skattemessig likebehandling av etablerte overnattingsaktører og nye aktører som Airbnb. Det vil også gi økte skatteinntekter til stat og kommune fordi vi får en bedre kontroll over inntektene, sier Baik, som oppfordrer spesielt kommunene til å følge med på om de får sin rettmessige skatt de neste to årene.

 

Beregninger: Tromsø kommune har rett på 12 millioner Airbnb-kroner

Capias tall viser at totale inntekter fra Airbnb-utleie i Norge var på 1,6 milliarder i 2017. Inntektene forventes å øke til cirka 2,4 milliarder i 2018. Ifølge beregningene fra Capia skal Airbnb-utleiere skatte til sammen 364 millioner i 2018. På nasjonalt nivå betyr det at kommunene skal få 187 millioner i skatteinntekter.

I Tromsø ligger skatteinngangen fra Airbnb på 23,4 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner skal tilfalle Tromsø kommune.

– I Tromsø bidrar reiselivets ansatte med 127 millioner skattekroner til kommunekassen. Med de nye skattereglene blir Airbnb en ny, viktig inntektskilde for kommunen. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med kommunen for å sikre gode konkurransevilkår og godt vertskap, sier regiondirektøren i NHO Arktis.

 

Ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser

Også nasjonalt begynner Airbnbs kapasitet å nærme seg halvparten av hotellenes kapasitet, viser beregninger fra Menon Economics.

En gjennomsnittsdag i 2017 var 27 500 rom tilgjengelig gjennom Airbnb i Norge. Basert på utviklingen til og med april 2018 estimerer Menon at 38 500 soverom vil være tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2018. Til sammenligning var 76 000 hotellrom tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2017.

I år er det 10 år siden Airbnb ble lansert. De etablerte overnattingsbedriftene har ventet like lenge på skattemessig likebehandling, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Airbnb er trolig verdens største hotellkjede. I Danmark er kapasiteten nå større enn 100 prosent av hotellene, på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene, og det samme er i ferd med å skje i Norge. Det betyr at en skattbar næring som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser, snart overskygges av en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Dette må endres, sier Krohn Devold.

– Flere og flere land tar tak i delingsøkonomiens utfordringer. Blant annet får nå Airbnb i Danmark rapporteringsplikt for inntektene til hver utleier, sier NHO Reiseliv-sjefen.

 

FAKTA: Airbnb-utleie i Tromsø
  • I Tromsø kommune har det vært en oppgang i antall Airbnb-enheter, fra 744 i august 2017 til 842 i august 2018. Økningen er på 13 prosent. Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Tromsø, hvor størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Tromsø har økt fra 30 479 i august 2017 til 34 699 i august i år. Det er en økning på 14 prosent.
  • Antall reserverte romdøgn (overnattinger) har i samme periode økt med 34 prosent til 14 030. Som følge av disse endringene har belegget stedet med 6,1 prosentpoeng.