NHO

Innhold

Mer penger til samferdsel

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Målfrid Baik og Bjørn Johansen

NHO Arktis og LO i Troms og Finnmark er enige om fylkeskommunale samferdsels prosjekter som må prioriteres.

Vedlikehold på de viktigste eksportveiene må prioriteres. Gryteklare fiskerihavnprosjekter må gjennomføres. Forbedret kapasitet og kvalitet både på elkraft og data må på plass. NHO Arktis og LO Troms og Finnmark er enige, og har laget en prioriteringsliste over investeringsprosjekter fylkeskommunen har ansvar for. Denne oversikten sendes fylkespolitikere, samt regjering og Stortinget som skal lage en ny krisepakke. En liste med prosjekter som vil ha stor betydning for økt jobb- og verdiskaping.

- Analysene av den økonomiske krisen vi nå er på vei inn i forteller om en kraftig økonomisk nedgangsperiode. Fallet vil treffe bredt og kun et fåtall næringer vil unngå å bli hardt rammet. Dette gjelder i særdeleshet også i Nord-Norge, sier direktør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

- Det offentlige må bruke sine økonomiske muskler for å sørge for nødvendig jobb- og verdiskaping her nord, både nå og i fremtiden, mener Baik.

NHO og LO i nord er enige om at nedgangen må møtes med motkonjunkturtiltak blant annet i form av økte offentlige investeringer. NHO i Nord-Norge har allerede sammen med LO levert en prioritert liste over satsinger på større statlige investeringsprosjekter i bygg, samferdsel og infrastruktur. Nå har NHO Arktisk og LO Troms og Finnmark laget en tilsvarende prioritert liste på prosjekter som må realiseres i fylkeskommunal regi.

- Slike investeringsprosjekter bidrar til sysselsetting og verdiskaping direkte i bygg- og anleggsnæringen, sier leder i LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen.

Videre vil en satsing på gode prosjekter nå, føre til økt etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen etter varer og tjenester fra andre næringer. Denne etterspørselen treffer bredt og skaper nye verdikjeder. Både direkte og indirekte gjennom økt sysselsetting og verdiskaping i flere ledd og næringer.

Dette er prioriteringslista:

Senja:

Fv. 862 Mefjordbotneidet – Senjahopen (skredsikring, rasutbedring utbedring av kurvatur, vegutbedring.

Fv. 277 Huselv – Husøy (full vegbredde, flere og bedre møteplasser.

Fv. 86 Straumsbotn – Torsken (vegutbedring)

Skjervøy:

FV 866 (vegutbedringer)

Skattørsundet bru (utbedring)

Maursund- og Kågen tunnelen (oppgradering og tunnelutbedringer)

Øvrige veiprosjekter:

FV 863 Tromsø-Hansnes (vegutbedringer)

Tunnelsystemet på Tromsøya (oppgradering og utbedringer)

Pollfjelltunnelen (oppgradering og utbedringer)

Ibestadtunnelen (oppgradering og utbedringer)

FV7920 Lyngseidet- Koppangen (vegutbedringer)

FV 98 Ifjord - Tana bru (ytterligere vegutbedringer)

FV 890 Tana bru – Berlevåg (vegutbedringer)

FV 891 Gednje-Båtsfjord (utredning av veg og bru)

FV 98 Lakselv/Kunes - Ifjord (forsere planleggingen)

Fiskerihavner:

Kiberg fiskerihavn, molo og utdyping (Vardø)

Havøysund fiskerihavn, ny molo i Hallvika og noe utdyping (Måsøy)

Kjøllefjord fiskerihavn, to nye ytre moloer og noe utdyping (Lebesby)

Tromvik, moloforlengelse for liggehavn (Tromsø)

Mehamn, ytterligere utbedringer, utdyping (Gamvik)

Hammerfest fiskerihavn Fuglenes, samt Forsøl fiskerihavn, som en del av Hammerfest prosjektene (ren havn Hammerfest). Innseiling Forsøl, som en del av Hammerfest prosjektene (Hammerfest)

Torhop havn, molo og utdyping (Tana)

Kongsfjord fiskerihavn, molo og utdyping (Berlevåg)

Årviksand fiskerihavn, utdyping og bygging av sandfangermolo (Skjervøy)

Les NHO Arktis og LO i Troms og Finnmarks innspill og prioriteringsliste her.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: